2016. december 30., péntek

Szentföldi Zarándoklat


Szentföldi, ferences lelkiségű zarándoklatot bemutató prezentáció.
Forrás: http://szentfold.com/szentfoldi-ferences-lelkisegu-zarandoklatot-bemutato-prezentacio/

2016. december 29., csütörtök


Forrás: http://szentfold.com/karacsonyi-keszuletek-a-szentfoldon/

2016. május 21., szombat

Új Kusztos

Francesco Patton az új szentföldi ferences kusztos 

Várnai Jakab OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora a ferences rendfőnök megbízásából az elmúlt fél évben vizitátorként bejárta a Szentföldi Ferences Kusztódia területét, így jelentős szerepet vállalt a Vatikán által május 20-án kinevezett új kusztos kiválasztásában.http://www.magyarkurir.hu/hirek/francesco-patton-uj-szentfoldi-ferences-kusztos-beszelgetes-varnai-jakab-ofm-papai-vizitatorral

2016. április 9., szombat

Jézus korabeli bronztárgyak

Kétezer éves tárgyakat, egy bronzkancsót és egy rituális tömjénlapátot találtak Észak-Izraelben a Galileai-tó partjánál, egy Jézus korabeli zsidó település romjainál – értesült április 5-én a Ynet, a Jediót Ahronót című újság honlapja. A feltárásról a Breaking Israel News is beszámolt.


A földfelszín alatt negyven centiméterre egy hajdani kőpadlón rengeteg, egykor tárolásra használt, de törött amfora között egy bronzkancsót és egy szintén bronzból készített rituális tömjénlapátot fedeztek fel.
A 2009 óta folyó, szállodaépítés miatt elindított ásatások során a Galileai-tó nyugati partján feltárták a bibliai Magdala nevű település – a keresztények szerint az újszövetségi Mária Magdaléna szülőhelye – számos épületét.
Az ásatás után megtisztított tömjénlapát
Az eltelt évek alatt utakat, házakat, rituális fürdőket és egy zsinagógát is találtak, legutóbb a tó melletti kikötő feltárásánál az egyik egykori raktárépületben bukkantak a két különleges tárgyra.
A mintegy kétezer évesre datált lapátka igen ritka. A lapátka rituális helyeken, zsinagógákban a tömjén égetése után a parázs és a hamu eltávolítását szolgálta.

A magdalai zsinagógából származó kő a menóra szimbólumával
A Magdalában lelt lapátkát nem imádkozásra szolgáló helyen, hanem egy raktárépületben találták, de nem messze zsinagóga állt. A szakemberek szerint lehet, hogy a település egyik családja megőrizte és elraktározta az ottani eszközt vagy talán a háztartásban használta a korábban rituális célra készített tárgyat.
A feltárás részleteiről Dina Avshalom Gorni, az ásatás vezetője, az Izraeli Antik Fennhatóság (Israel Antiquities Authority) munkatársa számol be.
Forrás: MTI
Fotó: Ynetnews.com; Breakingisraelnews.com
Magyar Kurír

2016. március 17., csütörtök

Szentföldi jelentés

Szentföldi Kusztódia
Kivonatos jelentés
2015

A Szentföldi Kusztódia évszázadok óta odaadással végzi a Jézus szülőföldjén és a Közel-Kelet más országaiban található keresztény szent helyek megőrzését és felélesztését. A ferences misszió egyéb megvalósítási tervei közt gondunk van az itt élő keresztény közösség támogatására és fejlődésére, a szentélyek és ásatási területek megőrzésére és fenntartására, beavatkozásra vészhelyzet esetén, az istentiszteleti helyek liturgiájára, az oktatási és képzési tevékenységre az elemi és középiskolák, valamint a zarándokok segítésének hálózatán keresztül. A 2015-ös évben is a ferences jelenlét megmutatkozik a Szentföldön a tervezés, a programozás és a következő tervezetek valamint munkák kivitelezésén keresztül.
I. A zarándokokat érintő munkálatok
1. JERUZSÁLEM
- Getsemani,
Olajfák kertje.
Az Apostolok Barlangja (Elárulás Barlangja) vízhatlanításának rekonstrukciója.
A templom világítási és hangosítási berendezéseinek kivitelezése.
Régészeti ásatások folytatása az Izraeli Régészeti Hatóság segítségével.
A Bazilika és a Kedron patak területén átvezető összekötő csatorna kivitelezésének folyamata.
- Megostorozás Temploma
A Via Dolorosa II. állomása.
Modern polcrendszer beállítása és belső bútorzat elkészítése szövegek tanulmányozásához a Ferences Biblikus Intézetben.
- Szentsír:
Új védőburkolat felszerelése a Szent Kereszt megtalálásának kápolnájában található freskókhoz.
- VII. keresztúti állomás
Jézus másodszor esik el
Egy látogató központ kivitelezésének fázisa a kápolna melletti helyiségekben. Egy ilyen beavatkozás megkívánja a meglévő helyiségek teljes átalakítását és átminősítését, valamint az épület megszilárdítását.
- VIII. keresztúti állomás
Jézus Jeruzsálem asszonyaival találkozik
A kivitelezés fázisában a kápolna belső átalakítása.
- Keresztelő Szent János születésének helye - Ein Karem
Folyamatban a templom tetőzetének felújítása.
Folyamatban a régi kis Kolostor átalakítása és megszilárdítása a nővérek számára új kolostor kialakítása céljából.
- Vizitáció (Mária látogatásának) kolostora - Ein Karem
A szentély alsó kápolnájának helyreállítási munkálatai
- Betfagé kolostora
A szent hely apszisának helyreállítása.
A szent hely és a kolostor belső helyiségeinek átalakítása.
- Betánia
A szent hely belső festésének munkálatai.
2. NÁZÁRET
- Angyali Üdvözlet Bazilika:
Gábriel arkangyal hívül vitte Máriának Jézus születését.
Új világosítás üzembe helyezése körmenetekhez a kolostor melletti fal mentén.
A sérült barlang szigetelésének kivitelezése a nedvesség beszivárgásának elkerülése érdekében.
Elkészült a lift, ami lehetővé teszi a Bazilika első szintjének megközelítését mozgáskorlátozottak számára.
3. KAFARNAUM
- Ásatási terület
Folyamatban a Szent Péter háza fölé épült bizánci templom mozaikjainak restaurálása.
Befejeződtek az ásatási terület ellenőrzését alkalmassá tevő videokamera rendszer elkészítésének munkálatai.
A sekrestyéhez jutás más útja kerül kialakításra, és a lenti helyiség ismét üzletként kerül hasznosításra.
A Bazilika klímaberendezése új rendszerének tervezési folyamata, valamint a külső üvegablak méretének az energiatakarékosság szempontjai szerinti kiigazítása.
5. TÁBOR HEGYE
- A Szineváltozás hegyének szentélye
Befejeződött új parkolóhely kialakítása a főkapu közelében (1250 m2)
6. NÉBO HEGY (JORDÁNIA)
- Mózes emlékművének szentélye.
"Mózes emlékműve új borítása" projektjének befejezése. Az projekt érintette a teljes bazilika lefedésének kivitelezését, valamint a felfedezett mozaikok kiállítási útvonalát az ásatás fázisában. Ezen felül kialakításra került egy új sekrestye, valamint új elektronikus és mechanikus berendezések.
II. A helyi közösséget érintő tevékenységek.
1. Szociális tevékenység
- Tanulmányi ösztöndíj
390 egyetemi hallgató ösztöndíjának finanszírozása történt négy éven keresztül, elosztva különböző egyetemeken: Betlehem, Héber Egyetem Jeruzsálemben, Haifa, Bir Zeit, Amman, és mások.
BETLEHEM
- Plébániai tanácsadás családok számára:
Folytatjuk a plébániai tanácsadás projektjét, amely támogatást nyújt a családsegítés szintjén a családok főbb szükségleteihez.
- A gyámoltalanok ferences háza:
Folytatódik a több mint húsz hat és tizenkét éves korú fiút érintő projekt, akik szegény és nehéz körülmények közt élő családból érkeznek.
- Egészségügyi és szociális segítség:
Attól a pillanattól kezdve, amikor nincs nemzeti egészségbiztosítás, gondoskodunk orvosi segítségnyújtásról a nehéz anyagi helyzetben lévő családok számára.
- A lakások átalakításában történő foglalkoztatás:
A nagyobb szükséget szenvedő családokhoz tartozó lakások felújításának projektje.
Felújítás és kivitelezés helyi munkanélküliek által.
- Kézműves vállalkozások támogatása:
Tíz kézműves vállalkozás projektjének támogatása alkatrészek valamint szerszámok beszerzésével, segítség nyújtás a tevékenység biztonságossá tételében.
- Kerámia műhelyek
(Betlehem) A St. Francis Millennium Center közelében lévő kézműves műhelyek a kivitelezés fázisában. A mellette lévő famegmunkáló és kerámia műhelyek már elkészültek, és üzemelnek.
- Actio Catholica Központ:
A betlehemi Actio Catholica Központ számos sport és rekreációs tevékenységet kínál fiataloknak, családoknak és időseknek. Felújítások egy része megvalósult.
A galileai KÁNA
- A galileai Kánában kivitelezés alatt áll egy új kisebb iskola felépítése, amely lehetővé teszi a helyi keresztény tanulóknak a teljes tanulmányi ciklus (Bagrut) lezárását úgy, hogy helyben maradnak. Jelenleg a felső tagozat utolsó éveit a szomszédos városban kényszerülnek elvégezni. Az épületegyüttes egyúttal plébániai központként is szolgál majd.
JERUZSÁLEM
- Youth Developement Center
Jeruzsálemben kivitelezés alatt áll az ifjúság tevékenysége és képzése céljára létrehozandó központ kb. 250 m2 alapterülettel az Óvároson belül (Moussa Afandi Building).
2. Iskolák
- Terra Sancta School for Girls (Jeruzsálem)
Eddig használaton kívüli tágas helyiségek átalakítása fejeződött be, és került újrahasznosításra.
- Terra Sancta School (Jeruzsálem)
Kivitelezés alatt áll az iskola beltéri átalakítása.
3. Lakások rászorulóknak és ifjú házasoknak
JERUZSÁLEM
- Óváros: Folytatódnak az Óváros házainak átalakítási munkálatai az itt lakók életkörülményeinek javítása érdekében. 2014-ben 24 lakóegység került átalakításra.
- Szent Jakab házépítési projekt Beit Haninában. Hat épületkomplexusról van szó, három szinten összesen 42 lakással.
Épületenként még két szint, összesen 24 új lakás építésére kaptunk engedélyt.
JAFFA
- Ferences szomszédság: Megkaptuk az engedélyt 124, a plébánia keresztény családjainak szánt, lakás építéséhez.
NÁZÁRET
- Lakásteremtés Názáretben: Rezidencia épületegyüttes kivitelezésének terve, ahol a kápolnán és egyéb szociális helyiségeken túl 80, fiatal családoknak szánt, lakás kerül felépítésre.
4. Más kulturális munkák.
- A Szentföldi Kusztódia minden évben gazdaságilag fenntartja a jeruzsálemi Studium Biblicum Franciscanum Szentírástudományi és Régészeti Fakultását. 30 ösztöndíjas helyet ajánl fel a különböző egyházmegyéből érkező hallgatóknak tanulmányaik egész ideje alatt.
- Ferences Média Központ. A Kusztódia a 2008-ban alapított Ferences Média Központ új elnevezését kezdeményezte, amit 2014-től Keresztény Média Központnak hívnak. Ez különféle szolgáltatást kínál a szentföldi keresztény jelenlétet illetően, a legfőbb nyelveken.
- Magnificat Intézet. Néhány év alatt a Magnificat Intézet tevékenysége zeneiskolává nőtte ki magát. Így alkalmas arra, hogy eltérő kultúrkörből érkező tanulókat képezzen. A Magnificat Intézet előmozdítja a kutatást és kulturális rendezvényeket szervez helyi és nemzetközi szinten.
III. Egyéb tevékenységek
Az Izraelben és a Palesztin Területeken megvalósított és tervezett munkákon túl különleges figyelmet szentelünk a libanoni és szíriai keresztényeknek, akik nagyon nagy szükséget szenvednek, túl a helyi közösségeknek juttatott pénzbeli támogatáson.

2016. március 16., szerda

Nagypénteki gyűjtésNagypéntek az a nap, amikor egy pillanatra úgy tűnhet, hogy a rossz győzedelmeskedik, és az ártatlan szenvedett kereszthalált. Egy nap, amely úgy tűnik, hogy soha nem nyugszik le és a Szentföldön tovább él egy véget nem érő erőszakban.  Hogyha távolabbra tekintünk, sem látszik túl békésnek a jövő.
Az ember szíve, nyugtalan és zaklatott, fényre, életre, a reményre vágyik; és azt szeretné, hogy együtt haladjon az úton a másik emberrel, testvériséget szeretne, és meg kell látnia bennünket körülvevő valóságot, egy nagyobb valóságot: hogy megújulhasson a megváltásban, amely már adott. A nagypénteki gyűjtés fellobbantja bennünk ennek a reménynek a szűkségét, ezt a mélyebb betekintést, amely valósabb, mint a bennünket körülvevő rossz, és a Szent Földre tekint, megváltásunk eredetére. Ott vannak a gyökereink, ott van a szívünk. Adósai vagyunk azoknak, akik a konfliktusok ellenére ott maradtak, és a hit tanul lettek, gondozva azokat a nyomokat amelyeket Jézus hagyott, és hozzásegítenek ahhoz, hogy kézzelfoghatóvá legyen a hitünk valósága. Ez a Föld életre hívja a szeretetünket. A kezdetektől, ami napig  fokozottan nőtt a szűkség. Minden embernek, aki ott él és ott dolgozik, szüksége van az imáinkra, valamint a gyakorlati segítségünkre, hogy fenn tudják tartani a vállalásaikat, hogy gyógyítsák a sebeket megvalósítva az igazságosságot és dolgozva a békéért.

Ez a jubileumi  év arra biztat bennünket , hogy még inkább nyilvánítsuk ki együttérzésünket és közelségünket  testvéreink iránt  a Közel-Keleten. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, az idősek, a gyermekek, beteg emberek, akiknek szükségük van ránk.
Keletnek ezen a földjén gyilkolnak, emberek halnak meg, félelemben élnek szeretteik miatt, szenvednek, amikor a családoknak el kell vándorolniuk.
Van, aki sötétséget és az elhagyottság félelmét tapasztalja, vagy a magányt és a félreértést. Ez a megpróbáltatások, kihívások , és a vértanúság ideje . És mindez arra kell, hogy indítson, hogy  segítsünk a szűkség láttán  újjáépíteni, és megtalálni a támogatás új helyeit és módját.
Az irgalmasság cselekedetei, amelyek szükségesek és sürgetőek kézzelfoghatóvá teszik a tapasztalatot:  „Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.”


A nagypénteki keresztbe kapaszkodsz, de már látod felkelni a Feltámadás fényét.
A Szentföld a párbeszéd helye, amelyet olyan emberek laknak, akik nem fáradnak bele arról álmodni, hogy hidakat építenek, ahol keresztény közösségek élnek, ahol az evangélium békéjét hirdetik.  A vér ökumenizmusának a földje, azzal együtt, hogy a nagyszerű normalitás földje.
 és ezzel együtt a Föld egy rendkívüli normalitás.

"Nem maradhatunk közömbösek: Isten nem közömbös!  Istennek fontos az emberiség. Isten nem hagyja el” Ferenc pápa
Ez jut kifejezésre, amikor segítségül nyújtjuk ki a kezünket és nem félünk folytatni a zarándoklatokat a szent helyekre, az üdvösségünk helyeire, de felkeresve az iskolákat, a segítség nyújtás központjait, a helyi keresztény közösségeket, meghallgatva a tanúságtételüket.


A Szentföld számára meghirdetett gyűjtés egy régi kötelességre hív, amely az utóbbi években még sürgetőbbé vált, és egyben megadja a testvéri segítség örömét is.

Ferenc pápa és a keletei egyházak kongregációjának hálájáról biztosítjuk önöket, amely szerető gondoskodással kíséri a keleten élő testvéreinket, kiterjeszti imáit az összes keresztény hívőre.
Testvéri üdvözlettel az Úrban.

Leonardo Sandri
biboros  prefektus2016. február 20., szombat

Magdala


 Lukács 7 fejezet 
36Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. 38Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. 39Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: „Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös.” 40Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: „Simon, van valami mondanivalóm neked.” Ő pedig így szólt: „Mester, mondd!” 41Erre ezt mondta Jézus: „Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. 42Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?” 43Simon így válaszolt: „Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el.” Ő pedig ezt mondta neki: „Helyesen ítéltél” - 44és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: „Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. 45Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. 46Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. 47Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.” 48Az asszonynak pedig ezt mondta: „Megbocsáttattak a te bűneid.” 49Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: „Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?” 50Ő pedig így szólt az asszonyhoz: „A te hited megtartott téged, menj el békességgel!”

2016. február 5., péntek

Jézus megkeresztelkedésének színhelye

Az UNESCO február 2-án ünnepélyes körülmények között hivatalosan is a világörökség részévé nyilvánította Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a Jordán folyó partján.


Az ünnepélyes ceremónián részt vett a jordán delegáció, valamint a jeruzsálemi latin patriarkátus vikáriusa, Maroun Lahham érsek.

Lahham érsek beszédében úgy fogalmazott: a keresztség helyszíne „olyan hely, ahol Krisztus hangja még mindig visszhangzik”, ezen a „csendes és biztonságos pontján a lángokban álló Közel-Keletnek”.

„Az evangélium – folytatta Maruon Lahham érsek – erről a helyről beszélt kétezer évvel ezelőtt, a népi vallásosság ezt megerősítette, régészeti feltárások bizonyították, négy pápa ellátogatott ide, és ma a nemzetközi közösség hivatalosan is elismeri.”

Jeruzsálem óvárosát és falát Jordánia javaslatára nyilvánították világörökséggé  1981-ben. Jeruzsálem városa már akkor sem állt Jordánia tényleges igazgatása alatt, azóta pedig hivatalosan is lemondott róla.
Forrás: News.va; Aleteia.org
Fotó: Greg Kandra
Magyar Kurír
(vn)