2013. október 22., kedd

Az Angyali Üdvözlet

Botticelli Angyali Üdvözlete Jeruzsálemben


Az angyal így szólt: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. (Lukács 1,26-37)
Az Angyali Üdvözlet a Szentföldre érkezett, közel Gábor angyal és Mária találkozásának helyéhez, ami megváltoztatta az emberiség történelmét. Hosszú tér- és időbeli utazást tett meg Boticellinek az angyali üdvözletet ábrázoló festménye Firenzéből a jeruzsálemi múzeumig. A festményt, amely 1481-ben készült a firenezi San Martino dalla Scala kórház számára Olaszország év végéig kölcsönözte Izraelnek. Egy ritka és óhajtott esemény, amely máris magára vonta a látogatók figyelmét.
„Hihetetlen, csodálatos. Kiráz a hideg!” A festményen Botticelli azt a pillanatot ragadja meg, amikor Názáretben az angyal megjelenik Máriának. És mindezt a reneszánsz festő zseniális nagyszerűségével teszi. SHLOMIT STEINBERG Az izraeli művészeti múzeum európai részlegének igazgatója.
„Amikor az angyal megjelenik Máriának, hogy tudomására hozza, hogy a méhében fiút fog hordozni arany sugarak kísérik. Mindez az Úr jelenlétét jelzik. Így ennek a történetnek mindhárom szereplője itt van. Még ha csupán kettőt látunk is. Mária térdel. A lába alatt egy keleti stílusú szőnyeg van. Hol láthatott Botticelli ilyen szőnyeget? Ugyanis ez inkább keleti stílusú és nem firenzei. Azoktól a kereskedőktől vehette, akik Isztanbulból, Konstantinápolyból vitték Firenzébe.
” Mária ágya, szűzi ágy. Egyetlen párnája van. Azt fejezi ki, hogy egyedül aludt. Botticelli azt a drámai pillanatot ragadja meg, amely megváltoztatta az emberiség történelmének a folyását. A háttérben ott emelkedik a Tábor hegye. Jézus színeváltozásának a helye. Ez a jövőben beteljesedő események megjövendölése. Botticelli festménye nem csupán egy művészi mestermű. Egyben a keresztény nagylelkűség és szeretet kifejezése.
SHLOMIT STEINBERG Az izraeli művészeti múzeum európai részlegének igazgatója.
„Ezt a festményt Botticelli Firenzében a szegények, a rászorulók számára készítette. Azok számára, akik árvaként, pestisben szenvedőként, utazóként a kórházban találtak menedéket. Milyen szép gesztus: Botticelli a művészetet az üdvösség eszközének tekintette. Úgy mint egy köz jót a szegények számára. Ugyanis ők is minőségi dolgot érdemelnek, mint mások, akik számára ez elérhető. Most a Szentföld is ennek az eseménynek a tanúja. A maga szépségében és pompájában újjá éled az Angyali Üdvözlet, a reneszánsznak egy géniusza révén.

2013. október 18., péntek

Kafarnaum

Kafarnaum, a meghívás helye 

Jézus városa. Így nevezi Máté evangéliuma. Máté itt kapta a hivatását. Péter, András, Jakab és János szintén. „Kafarnauma költözött, a Galieai tenger mellé. Corbo és Lofreda régészeknek köszönhetően a város romjai, szent Péter háza ma is látogatható. Néhány lépésre van attól a tótól, ahol az apostolok halásztak. Kafarnaumban Jézus élt, prédikált, csodákat tett. Az evangéliumnak sok olyan lapja van, amelynek a szíve Kafarnaumban található. Itt találkoztunk mint a jeruzsálemi egyház, mint a szentföldi egyház. Mi akik itt élünk, az a hivatásunk, hogy Jézussal legyünk, róla tanúskodjunk. Az elmúlt évtől október második szombatjától a szentföldi kusztódia arra szenteli, hogy ide zarándokoljanak. Alkonyatkor kezdődik az ünnepség, a tó partján. Ekkor már enyhül a nap melege. Ahogyan Pizzaballa atya mondja, mintha visszatérnénk Jézus idejébe. Egy hosszú munka nap után így találkoztak a tó partján azok is akik őt keresték. Az ünneplés találkozási alkalom. Ahogyan Péter is azt a hivatást kapta, hogy tanúságot tegyen. Ez egy olyan út, amely sose fejeződik be. Zarándoklat, amely néha fáradságos. Alkmanként szünetet tartunk, hogy elmélkedhessünk. Igaz valóság a szemét-, a nehézség is.Jaj nekünk, ha tagadnánk ezt a valóságot. Itt Kafarnaumban Jézus a hűség szükségességére figyelmeztet. Valamint arra, hogy bízzuk rá magunkat. Mindent nem érthetünk meg magunkra. Az Úr mindent tud, és rá hagyatkozhatunk. Hogyha valaki szeret, teljesen rábízza magát a másik személyre. Minden mást elhagy. Ilyen a hivatás is. Az évekkel ezelőtt kimondott igen valósággá lesz. Kezdetben egy szép és ideális lendület van. Ez nagyon szükséges. Idővel sokkal konkrétabbá válik és megújul a kimondott igen. Lehet, hogy nehezebb lesz, de igazibb és őszintébb lesz. Ezért még kedvesebb Isten előtt.

2013. október 5., szombat

A ferencesek a Szentföldön

Szent Ferenc öröksége a Szentföldön

 Assisi szent Ferenc és a Szentföld olyan történet, amely nyolcszáz évvel ezelőtt kezdődödött el.
1219 júliusában szállt partra szent Ferenc Akkóban, amely a keresztes királyság fővárosa lett, miután Jeruzsálemet a muzulmánok elfoglalták.
Néhány héttel később szent Ferenc találkozott Egyiptomban Melek el-Kamel szultánnal, Szaladin unokaöccsével. A találkozás stílusa, a párbeszéd, az egymás felé való nyitottság alapvető része annak a karizmának, amely szent Ferenc öröksége a Szentföldön, legfőként azok számára akik a Szentföldön élik mindennapjaikat.
A ferencesek jelenléte a Szentföldön kevéssel azelőtt kezdődött el, hogy szent Ferenc a Szentföldre látogatott. A ferences rend 1217-ben tartotta első káptalanját. Ekkor küldte szent Ferenc a testvéreket szerte a világba. A rendet provinciákba szerveződött, így született meg a szentföldi tartomány, amelyet kezdettől fogva a provinciák drága gyöngyének tekintettek., mert itt testesült meg Krisztus és a megváltás misztériumának a helye.
Akkó elesése után, az iszlám uralom alatt nem volt könnyű a keresztények élete, de a ferences jelenlét nem szűnt meg. Sikerült megszerezniük néhány szent hely törvényes tulajdon jogát Róbert D’Angio és Sancia királyné jóvoltából. VI. Kelemen pápa 1342-ben a Gratias Agimus és a Nuper Carissimae bullával, a nápolyi királyság segítségével hivatalosan is a ferencesekre bízta a Szentföld őrzését.
Ez nyolcszáz éves szakadatlan jelenlét és szolgálat. A szent Sir és más szent helyek, valamint az élő kövek-, az izraelei és palesztinai keresztények örzőiként a testvérek ellentmondások-,  megosztottság közepette-,  vitatott terűleteken élnek a szent Ferenctől kapott örökség és karizma szellemében.