2011. október 31., hétfő

A JordánnálVideó a Jordán folyónál. Zarándoklat Jézus megkeresztelkedésének emlékére.

2011. október 30., vasárnap

Megemlékezés a Jordánnnál

A Vatikáni Rádió honlapja beszámol arról, hogy: Október 27-én csütörtökön tartották a szentföldi katolikus közösségek hagyományos zarándoklatát a Jordán-folyónál Pierbattista Pizzaballa ferences kusztos vezetésével. Több száz hívő érkezett Jeruzsálemből, Jerikóból, Betlehemből és más palesztin illetve izraeli területekről, mint ahogy külföldről is, hogy részt vegyen a Jordán partján bemutatott szentmisén. A Jézus megkeresztelkedésének misztériumára emlékező szertartás szuggesztív légkörben zajlott. A szentföldi kusztódia jövő évtől kezdve a katolikus liturgikus naptárhoz kötődően Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, Vízkereszt utáni vasárnap (január 8.) tartja a zarándoklatot, mivel az izraeli hatóságok megnyitották a helyszínt a nyilvánosság előtt. (gá)

Isten kegyelméből a tavalyi megemlékezésen mi is részt vettünk a provinciából néhányan a szentföldi zarándoklatunk alkalmával. Az erre vonatkozó blog bejegyzés itt olvasható. A Jordán folyóról itt találhatók képek.

2011. október 14., péntek

Dominus Flevit

 ,,Bárcsak te is felismernéd legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! Most azonban el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek napok, amikor ellenségeid körülvesznek sáncokkal, bekerítenek és szorongatnak mindenfelől. Földre tipornak téged és gyermekeidet, akik benned laknak; nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét." Lk 19,41-44


Kanyargós, és folyamatosan emelkedő-, szűk úton kapaszkodtunk. 15-20 perc gyaloglás után egy kapu elé értünk, ahol bevártuk egymást.
A hely neve latinul Dominus Flevit (az Úr sírt), a hagyomány szerint, szenvedését megelőzően  Jézus itt az Olajfák hegyének nyugati lejtőjén siratta meg Jeruzsálem keményszívűségét. Most épp az ellenkező irányból felfele haladunk. Már a XII-XIV században ehhez a helyhez kötötte a keresztény emlékezet Jeruszálem megsiratásának az eseményét.
1891-ben a Ferences Kusztódiának egy egész kis kápolnája állott ezen a helyen. Egy romokban heverő mecset is állott itt.
1953-ben a ferenceseknek sikerült a környező területet is megvásárolni és P. Bagatti vezetésével 1955-ig ásatásokat végeztek. Tudományos körökben ekkor lett ismerté ez a hely.
A leletek érdekessége, hogy a jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség létezésére utalnak. A csontkamrákon, melyekben az elhunytak csontjait őrizték, gyakran graffitik találhatók, melyek között a legrégebbi keresztény szimbólumokat figyelhetjük meg.
A ma is látható kápolna az ősi romokra épült 1956-ban, és egy könnycseppet mintáz. A kápolna szentélyének az ablakát úgy képezték ki, hogy gyönyörű kilátás nyílik Jeruzsálemre. Tulajdonképpen az oltárképet helyettesíti ez a jeruzsálemi templom tér felett, a Golgotára néző ablak.
Jó alaposan körül jártuk a helyet, az elénk táruló képben gyönyörködve, majd folytattuk az utat, amely egyre feljebb érve lassan szelídülni kezdett.