2013. december 19., csütörtök

Betlehem, plébánia múlt és jelen között


A betlehemi plébánia, a múlt és jövő között.
A plébános a karácsonyi evangéliumot magyarázza, és a hittanos gyerekek a jászol jelenetet adják elő, ez egyközös jelenet, most adventben, a világ bármelyik plébániáján. Ez mégis egy sajátos plébánia, ugyanis a gyerekek Betlehemiek, abból a városból vannak, ahol Jézus megszületett.
P. NERWAN NASSER, ofm, szent Katalin – Betlehem plébános „Kétségtelenül a szent Katalain és Betlehem története egy nagyon régi történet, mind a keresztényeknek, mind a muzulmánoknak. Kétezer évvel ezelőtt itt születet Jézus Krisztus. Ez a plébánia nagyságban a második Názáret után. Először van Betlehem, utána Jeruzsálem. 5 125 személy tartozik ide, mintegy 1 400 családról van szó.” Egy olyan városban, ahol a keresztények kisebbségben vannak. A telje lakóság 27 ezer fő. A latin katolikus közösség nagyon élő, és a pasztorális tevékenység minden korosztályt érint. A „vasárnapi iskola” a gyerekek részére – így nevezik a hittanórát – egyike ezeknek. A Katolikus Akció központjában zajlik, minden péntek délelőtt. Ugyanis Betlehemben pénteken nincs tanítás – ez szünnap a muzulmánok számára – és vasárnap – ünnep a katolikusok számára. Körül belül négyszáz gyerek gyűl össze, 6-10 éves korosztályúak, olyanok akik első áldozásra és bérmálásra készülnek. Egyetlen lehetőség, hogy elérjék a keresztény gyerekeket.
MUNA HAZBOUN, hitoktató, szent Katalin plébánia - Betlehem „Fontos számunkra, hogy önkéntesként a plébános segítségére legyünk, hogy a gyerekeknek magyarázzuk a Szentírást, használva a kommunikációs eszközöket, mint a power point és a kézműves tevékenységet. Így a gyerekeknek van szabad idejük hancúrozni, szórakozni és kifejezni a személyiségűket. ” Mirenának hívnak és 8 éves vagyok. Itt játszom a társaimmal és azért is jövünk, hogy meghallgassuk Isten igéjét.” „Dániel vagyok, és 10 éves. Minden tetszik, legjobban az atya” NISREEN DABABNEH nővér – hitoktató, szent Katalin plébánia - Betlehem “A Jézus városához való tartozás érzését, ahol Jézus született, egy kissé nevelni kell, mert nem mindig tudatos ez a létező ajándék. Ezeken a hittanórákon keresztül értetjük meg a gyerekkel, hogy ők a város jövője, és mennyire fontos kereszténynek lenni Betlehemben, ilyen időkben, mint a mostani, tudjuk, hogy milyen nehézségei vannak az itt maradásnak.” Péntek a találkozás napja a fiatalok és az egyetemisták számára, akik a betlehemi latin plébániához tartoznak. VERA AL-BANDAK, egyetemisták csoportja “A lelki témákra összpontosítunk: ez lehetővé teszi a növekedést és megérteti velünk hogyan viselkedjünk az életben. Gyakran a társadalmi életről beszélünk, és tevékenységeink is vannak: elmegyünk együtt valahová, együtt eszünk, önkénteskedünk és hasonlók.” P. Nerwan Nasser, aki iraki származású, és csupán három hónapja a szent Katalin plébánosa. Ebben az időszakban azt kezdeményezte, hogy találkozzon a hívekkel, hogy meghallgassa a szükségeiket és a szegénységeiket. Minden délelőtt a plébánián meghallgatási központok vannak és délután a testvérek meglátogatják a családokat. P. NERWAN NASSER, plébános “Itt, számukra a plébános és a segédlelkész Isten után következik. Hogyha van valamilyen dolog, valamilyen probléma két személy között, férj és feleség között, amikor a pap tudomására jut, elég. Ő ismeri a problémát. Hasonló dologgal nem találkoztam más plébánián. És Betlehemben még meg van ez a régiség, ez a hagyomány: jó emberek. A szegénységet illetően, egy család nagyon megérintett. Belépek a házukba és nincs semmi, szék se, semmi. Azonban az ami nagyon megérintett, hogy azok az emberek nagyon elégedettek voltak abban a házban. Nem kértek pénzt. Csak azt mondták nekem: „Atya, hálásak vagyunk, mert Isten mindent tud. Vannak nálunknál sokkal szegényebb emberek.” A plébánia gondol a keresztény családok jövőjére is. Harminc család jár jegyes kurzusra. Hetente találkoznak tanárokkal, szakértőkkel, házaspárokkal, akik hosszabb ideje házasok és szembesülnek az ő erkölcsi hozzáállásukkal, sexualitásukkal, gyerek neveléssel és családi gazdaságukkal.
HANEEN IBRAHIM, Szent Katalin plébánia - Betlehem “Mi azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy ezek a találkozók a jövőben segíthetnek, hogy kezelni tudjuk a kapcsolatunkat, és általában a házasságunkat, azt ami az Egyházzal kapcsolatos, például a jog, mint ma.”
SAMER ISEID, Szent Katalin plébánia - Betlehem “Határozottan mi továbbra is bekapcsolódunk a plébánia minden tevékenységébe, a házasságkötés után is, a vallásos képzésünk miatt, hogy megőrizzük az élő kapcsolatunkat Jézussal.” A sok pasztorális tevékenység között, továbbra is a vasárnapi mise marad a betlehemi latin plébánia élet szíve.
P. NERWAN NASSER, ofm, plébános “Azért jönnek, hogy hallják a szentbeszédet, ugyanis a miséből már elég, mindent tudnak kívülről. „Mit tudunk tanulni ma ennek a testvérnek a beszédéből? – kérdik. Amikor kimegyünk gyakran azt mondják nekem: Atya, köszönet mert….1,2,3, amit hallottunk. Vagy: atya, miért mondtad ezt? Nekik megmarad a prédikáció.” A nehézségek nem hiányoznak Betlehemből: A válaszfal majdnem lehetetlené teszi a mozgást. Munkavállalási engedélyt szerezni Izraelben nehéz. Ennél fogva a családok egyre szegényebbek és sokan úgy határoznak, hogy elvándorolnak. Ennél fogva veszélybe kerül a keresztények jelenléte abban a városban, amelyben Jézus született.
MIKE QATTAN, Betlehem “Én Betlehemben születtem, a feleségem Jeruzsálemben. Három éve vagyunk házasok. Olaszországba mentem miután elvégeztem az iskolát és ott tanultam. Annyi év után, amit külföldön tartózkodtam, elérkeztem arra a pontra ahol el kellett döntenem: vagy végleg kint maradok, vagy visszatérek. Végül is úgy döntöttem, hogy visszatérek ide, hogy családot alapítsak. Kint maradni, nem tűnt ideális megoldásnak.”
VERA AL-BANDAK, egyetemisták csoportja - Betlehem “Én külföldön folytatom a tanulmányaimat, majd azután visszatérek, hogy segítsem, ahogyan tudom a hazám fejlődését. Ugyanis egy bizonyos, hogy Betlehemben vannak a legképzettebb emberek.” A betlehemi keresztények tehát képesek az akadályokat lehetőségekké alakítani. Ökumenizmus és közösség, például, mindennapi tapasztalatai a plébánia laikusai számára.
P. NERWAN NASSER, plébános - Betlehem “Mondok egy dolgot, ami egy kissé különös: a keresztények nagyobb része, akik ide jönnek nem latinok. Nagyobb része ennek a környéknek görög keletiek, vagy sir-koptok. Nekik elég hallgatni a szentmisét. Nekik semmit nem jelent a latin, szír vagy kopt. Nekik elég a: pap, templom, mise.” Így, a sok nehézség ellenére, a betlehemi latin plébánia, sokak számára továbbra is vonatkozási pont.
ROBERT GIACAMAN, a betlehemi plébániáról “Karácsonykor láthatjátok, hogy jól öltözött emberek jönnek. Azonban láthattok szegényeket, akik nem tudnak kijönni, szégyellik kijönni. Azért imádkozom, hogy a plébániánk elérkezzen ezekhez egy nap, és megadja a bátorságot, hogy kijöjjenek, és hallathassák a betlehemi keresztény hangját, aki azt mondja: ‘Gloria in excelsis Deo’.

2013. december 18., szerda

Ferenc Pápa Betlehemért

„Nem gondolhatunk úgy karácsonyra, hogy ne gondolnánk a Szentföldre. Isten egy meghatározott földre jött el, és Betlehemben jelent meg Isten gyengédsége.” Ezek Ferenc pápa szavai, aki egy olasz napilapnak „La Stampa”, adott interjúban, Betlehemet és lakósait a karácsonyi események középpontjába helyezi. „Karácsony éjjelén mindenek előtt azokra keresztényekre gondolok, akik ott élnek,” hangsúlyozta a pápa. Erős üzenete ez Ferenc pápának. A szavai a Szentföldig visszhangzottak, és a betlehemi keresztényekig is eljutottak, akik Karácsonyra készülnek, nem csak hóval, ami a napokban betakarta a Szentföld nagy részét, beleértve a várost is amelyben Jézus született. Ebben az üzenetben érzik a pápa ölelésének a gyengédségét. JOHNY MICHEL, betlehemi keresztény
„Nagyon boldog vagyok, hogy hallom a pápának ezeket a szavait, mert ez megerősít, abban hogy itt maradjak ezen a földön. Mi nagyon nehéz helyzetben élünk, különösen a palesztinok és izraeliek között. Ezek a szavak még inkább megerősítenek, hogy helyben maradjak. Mert vannak, akik megemlékeznek a palesztinokról, és a pápa nem akárki, és megemlékezik rólunk. Keresztényként, és betlehemi személyként, ahol Jézus született, reményt önt belénk, hogy itt maradjunk, mert azt mondja nekünk: „én veletek vagyok. És amikor a pápa ezt mondja, azt jelenti, hogy a világ minden kereszténye velem van.” „ A betlehemi keresztényekre gondolok, akik nehézségben vannak, és sokan közülük el kellett, hogy hagyják azt a földet, különféle problémák miatt. Azonban Betlehem továbbra is Betlehem marad” mondta még egyszer a pápa, aki arra készül, hogy jövőre meglátogassa a Szentföldet. Ez a remény jele, a helybeli keresztények számára, akik az idei Karácsonyt a szentatya útjának a várásában élik meg.
CAROLINA HODALI, betlehemi keresztény „A családommal fogom tölteni a Karácsonyt. Különféle gondokkal és nehézségekkel külföldről tértünk vissza, hogy itt maradjunk. Abban reménykedem, hogy a pápának lesz bátorsága és hatalma, hogy befolyásolja azokat, akik határozatokat hoznak, hogy véget vessenek az igazságtalanságoknak, és az elválasztó fal építésének. Még mindig hiszem!”

2013. december 17., kedd

Pásztorok mezeje

Pásztorok mezeje
„Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Lk 2,8-12
„Pásztorok tanyáztak a vidéken, ….. őrizték nyájukat” Nekik jelent meg azon az éjszakán az angyal, hirdetvén a nagy örömet…. ezt beszéli el Lukács evangélista. Habár az evangéliumi elbeszélés nem teszi lehetővé a hely pontos beazonosítását, a keresztények találtak egy helyet kb. két kilométerre Betlehemtől keletre, ahol ma Bet Sahur nevű falu fekszik, amelynek a jelentése „az őrök háza”. Szent Jeromos említi, és az „Áder tornya” nevű szentírási hellyel azonosította, ahol Jákób letelepedett Ráchel halála után.
A bizánci korban egy templomot építettek ide, amelyet a pásztorok tiszteletére szenteltek. A jeruzsálemi egyház megünnepelte Karácsony vigíliáját, és egy barlangot is tiszteltek. Volt egy kolostor is, azonban mindez nem maradt meg, csupán romokat találtak, amikor a keresztesek ide érkeztek. Évszázadokkal később, már a modern korban, Bet Sahurtól két különböző hely őrizte az ősi hagyományt. Az egyik Der er-Ruat néven ismert, amely a helyiség nyugati részén található, és mára gyakorlatilag Betlehem egyik negyedévé lett. Itt egy bizánci templom romjai találhatók. Ma egy ortodox templom található itt, valamint a katolikus plébánia. A másik hely, két kilométer távolságra, észak keletre található, Siyar el-Ghanam a neve, „ Pásztorok mezeje” Egyik oldalán, ahol sok természetes barlang található, a ferencesek a XIX században megvásároltak egy romokkal teli területet.
1951-52 között P. Virgilio Corbo vezetésével ásatásokat végeztek, átfésülve az egész területet. Kiterjedt területet ástak ki, amelyen két kolostort tártak fel, amely a IV és VIII században lakott volt. Az élet nyomai a barlangokban, a heródesi és római korra nyúlnak vissza, az ősrégi malom maradványai, amelyet a két kolostor alapja alatt találtak, kétségtelenül azt igazolják, hogy a helyiség lakott volt Jézus Betlehemben való születése idején. Egy sziklán, amely a Pásztorok mezejének romjait uralja, a Szentfőldi Kusztódia 1953 és 1954 között egy templomot épített "Gloria in excelsis Deo" néven, amely egyike Antonio Barluzzi olasz építész utolsó művének. Külső nézete, a növényzettel, tíz szögű, megdőlt falai egy nomád sátorra emlékeztetnek. Belül, középen áll az oltár: a falakon, a három apszisban evangéliumi jelenteket láthatunk: az égi jelenés, a pásztorok, amit Betlehembe tartanak és a Kisded imádása. Tíz oszlop egy hengert tart, amelyen arany mozaikban az angyaloknak a pásztorokhoz intézet szavai láthatók. A kupola a csillagos eget idézi… A fény özön arra emlékeztet, ami azokat az embereket körül vette. Egy régi hagyomány, ezt jelölte meg, amely a mennyei dicsőséget árasztó angyalok, és a nyájukat őrző egyszerű emberek találkozásának a helye volt. Talán épp ők használták ezeket a barlangokat, amelyek a mészkőbe vájtak, és amelyből több is található Betlehem dombjain. És itt, ahol a zarándokok szívesen imádkoznak, és szentmisét mutatnak be, ahol kápolnává alakították a barlangokat, talán és épp itt találtak menedéket azon az éjszaka, azok a pásztorok… Kívül, a bizánci romok szomszédságában, sok kis templom áll rendelkezésre a szabad ég alatt… ahol a zarándokok csoportja szentmisét mutathat be… különösen Karácsony éjszakáján.
Itt, a magasba emelve a szemeket, valóban nem nehéz elképzelni azt a jelenetet, amelyet szent Lukács mond el. A pásztorok mezeje a Szentföld legmegkapóbb helyeinek egyike Ugyanis a táj, a természeti környezet, a hegyekkel, olajfáival, barlangjaival nagyon élő módon közel visz ahhoz amit az evangélium elbeszél. A nap épp lenyugszik, amikor az utolsó zarándokok is eltávoznak. A pásztorok mezejére éjszaka borul. Nemsokára visszatér a sötétség, a csillagok pedig beragyogják az égboltnak azt a részét, amely azon az éjszakán az angyalok sokaságát láthatta.

2013. december 16., hétfő

Betlehem ma

Betlehem ma
Betlehem egy palesztin város Ciszjordánia közepén. 10 kilométerre van Jeruzsálemtől. Kis város, ahogyan az Ó-szövetség nevezi. Sokféleképpen szerepel a Bibliában. Azért híres, mert az evangélium és a keresztény hagyomány Jézus születése helyeként tartja számon. A mai várost a ciszjordániai fal veszi körül. Ez egy fizikai akadály, amelyet Izrael épít. A fal áthalad a palesztin területeken kívül, belül. A falak mentén egy 60 méteres tilalmi övezet van, ez a hosszának 90%-át jelenti. A beton fal 8 méter magas. A történelemben első alkalommal nőt választottak polgármesterül. A gazdasági kihíváson túl Vera Babounnak egy másik ténnyel is meg kell küzdenie. Nevezetesen, hogy keresztény polgármester egy muzulmán többségű városban. A polgármester az együttélés és kölcsönös megértés kihívásának legyőzéséről beszél.
VERA BABOUN Betlehem polgármestere
„Kétségtelen Betlehemnek keresztény és muzulmán lakóssága van… ez a tény megkönnyíti számomra a nemzetköziséget és az együttdolgozást, hogy egy keresztény polgármester legyek egy muzulmán többségben. Ez nagyon fontos….. a keresztények és muzulmánok közötti kapcsolat miatt is a városban… őszintén, először is palesztinok vagyunk, és palesztin önazonosságot hordozunk…. Számomra a szükséges megértés jó példa: nem egy individualista szemponttal szembesülök, mert az egyén nagyon különböző lehet, de általánosan az más. Általánosabb összefüggésben, kereszténynek lenni inkább minőség kérdése, mint mennyiségi kérdés.”
A lakóság nagyon fiatal, három negyedének az átlag életkora 40 év alatt van. A legfontosabb kihívás a fejlődés. Betlehem 7,3 négyzetkilométeren fekszik, munka lehetőség nincs egyedül a turizmus lehet gazdasági forrás.
Dr. JAD ISHAK Alkalmazott kutatási központ Jeruzsálem (ARIJ)
„Betlehemből a keresztények elvándorlása számottevő, kevésbé jellemző a muzulmánokra. A problémának gazdasági gyökerei vannak, semmi köze az etnikai különbséghez. A gazdasági nehézség nyomására a nép keresi, annak a lehetőségét, hogy változtasson a sorsán. Ahhoz, hogy valaki elvándoroljon lehetőségre van szűksége… akkor van lehetőséged, ha tehetséges vagy, képzett vagy és van egy gazdasági képességed. Az én elméletem ez: az egyetlen módja a szélsőségesség és a fundamentalizmus legyőzésének a jólét, a fejlődés és az oktatás.”
Betlehemben kb. 30 ezer palesztin él. A falon a szabadság vágyának a kifejezése különféle művészek által. VERA BABOUN Betlehem polgármestere
“Betlehem nem kizárólag kövekből áll, hanem „élő kövek” is alkotják. Az üzenetem mindenkihez: legyen béke Palesztinában, béke Izraellel… békére van szűkségünk a földön, nem egy darab földre Imádkozzunk, hogy ezt mindannyian képesek legyünk megérteni"

2013. december 13., péntek

2013. december 6., péntek

Magdala

"Magdala Open"

A Galileai tó észak-nyugati partja.
Magdala maradványai.
Mária Magdolna szülő városa.
Egyike a legjelentősebb és zsúfolt városoknak,
amely Jézus idejében a tó partján állott.
A szentföldi kusztódia tulajdona.
A hetvenes évektől a jeruzsálemi Biblikus Intézet tanárai
ásatásokat folytattak itt.
A régi város jelentős részét feltárták,
ez a régészeti terület nem volt látogatható,
egészen mostanáig.
December 3.-án egy fontos együttműködési egyezményt irt alá
a vicenzai egyházmegye és a szentföldi kusztódia.
Ez nemsokára a lelőhely megnyitását jelenti.
Fr. Pierbattista Pizzaballa, szentföldi kusztos és
Exc. Beniamino Pizziol, Vicenza püspöke írta alá
a „Magdala Open” tervet.
Egy ideje létezik egy szakértőkből álló bizottság,
amely a régészeti lelőhely értékesítésével,
a tervezett munkálatok ellenőrzésével és irányításával foglalkozik,
valamint a régészeti park kezelésében érdekelt,
együttműködve a helyreállítási munkálatokban.
A hely biztosítása után és miután
felállították a szükséges helyiségeket
végre megnyithatja a kapuit a régészeti park a zarándokok számára,
hála az önkéntesek munkájának,
amelyet a vicenzai egyházmegye zarándoklatokért felelős
hivatala irányít.
A hivatalosságok részéről,
az aláírást egy párbeszéd előzte meg a
vicenzai szociális művek dísztermében.
„Jézus története nem elmélet,
nem az apostolok kitalálása és
a régészet hazájúról, hogy jobban megismerjük Jézust,
aki egy meghatározott helyen testesült meg,
egy meghatározott történelmi pillanatban.”
A szentföldi kusztos emlékeztette a jelenlévőket a
régészet fontosságára a történelmi Jézus tanulmányozásában.
Magdala, ilyen szempontból rendkívül  jelentős,
hisz érintetlenül áll ellőttünk,
ugyanis rögtön elhagyták a lerombolása után.
Az apostolok és a tó,
Mária Magdolna személye,
Jézus útitársai Galielea útjain.
Sok ilyen biblikus-lelkipásztori téma kínálkozik
elmélyítésére a zarándokok számára,
miután megnyílik Magdala városának új, régészeti parkja.

2013. december 5., csütörtök

Betlehem Karácsonyi fényekA Karácsonyfa és zarándokok várakozása Betlehemben

 A karácsonyfa fényeinek a meggyújtására való várakozás Betlehemben, olyan mint egy szilveszter. Mindenki számára ünnep Advent kezdete, az idén december 1-én. A helyi keresztények, muzulmánok, turisták és zarándokok szó szerint lerohanták a Születés templomának terét, a karácsonyi időszak ünnepélyes megnyitóján. Az eseményre Betlehembe érkezett Rami Hamdallah a palesztin nemzeti hatóság miniszter elnöke. Tizenkétezer kis égő borit be egy 15 méteres mű fenyőt, amely egy betlehemi család adománya. Ebben az évben ausztráliai, angol és kínai önkéntesek díszítették fel, mintegy 4 000 karácsonyi gömbbel. Gyere haza karácsonyra. Ez a szlogen Betlehemben a 2013-as évre. Egy „gyere haza”, amely nem kizárólag a helyi lakóságra vonatkozik.
VERA BABOUN: Betlehem polgármestere
„Betlehem otthona mindazoknak, akik hisznek a békében. Amikor azt mondjuk, hogy Betlehem és otthon az itt lakók miatt mondjuk, a biztonság miatt, a közösségei miatt és a szívélyesség miatt. Ebből kifolyólag várja Betlehem azokat akik ide érkeznek, zarándokok, hívek, családok. Ezért szeretnénk végre, hogy megmozduljon a gazdaság, amelyet Betlehem megérdemel. A tavaly, a gázai krízis miatt nehéz volt a turizmus Betlehemben. Ebben az évben jobbak a kilátások.
 Rula MA'AY'AHAS: Palesztin hatóság Idegenforgalmi minisztere
 „ A betlehemi hotelekben majdnem telt ház van az ünnepekre a hónap kezdetétől, egész az új évig. Így azt reméljük, hogy a turisták itt maradnak Palesztinában. Ez minden bizonnyal segíteni fog nekünk " , támogatni fogja a palesztin gazdaságot , mert a turizmus teszi ki a Palesztin GDP nagy részét . "
P. PIERBATTISTA PIZZABALLA, OFM, szentföldi kusztos „Ebben az évben bizakodóbban vagyunk. Több zarándokkal számolunk, több emberrel, több mozgással, több zavarral, ahogyan karácsonykor Betlehemben lennie kell. Ezért nagyon elégedettek vagyunk, a betlehemi nép között is egy pozitívabb hozzáállást tapasztalok.
“Sophie…vagyok és Svédországból jövök, Göteborg mellől. Mi tíz napos utazáson vagyunk. Egyesítettük a turizmust a zarándoklattal. Már voltam itt és beleszerettem Betlehembe, ezért már többször is visszatértem.” “Én Németországból jöttem. Szeretem a karácsony hangulatát. Ezért vagyok itt.”
Itt nagy ünnep van. Sok ember, nagyon szórakoztató!” „ Másnak is ajánlják, hogy ide jöjjenek vakációzni?” „Határozottan” Betlehem egy csodálatos hely, nagyon befogadó.” A programok és események által jutunk el Betlehemben a vallásos ünneplésig, ezért van Karácsony. Vízkeresztig vannak események és azon túl is, beleértve a piacokat, a színházi előadásokat, koncerteket, a gyermekek szórakoztatására és képzőművészeti kiállítások.
VERA BABOUN: Betlehem polgármestere Minden napra van ünneplés. Részt vesznek Olasz országból, Franciaországból, a világ különféle országaiból. Helyi személyek is bekacsolódnak. Egy csokor kulturális tevékenység. Ennyi emberség, egy helyen.”

2013. december 3., kedd

Advent Betlehemben

Advent kezdete A két ajtónálló a Kusztos belépését jelzi. A születés bazilika szerzetesei fogadják. Majd az új ferences házfőnök Ricardo Bustos. Így kezdődött el november 30-án az advent ünneplése abban a városban ahol először volt Karácsony, egy sor ünnepélyes szertartással Ódon illata van ezeknek, de lehetővé teszik a Karácsony légkörének mélyebb megtapasztalását.
P. Pierbattista Pizzaballa, ofm A Szentföld Kusztosa "Az ünnep, a hagyományok itt fontosak. Azonban fontos mindenütt. Az újdonság mindig frissességet hordoz. Ez egy fontos szempont. Nem felejthetjük el, hogy azok vagyunk, akik vagyunk. Amikor ezeket a régi szertartásokat tartjuk, nem azt jelenti, hogy a múltat ünnepeljük. Arra emlékeztet, hogy kik vagyunk és honnan jövünk."
Miután a szent Katalin templomban elénekelték a Te Deumot az ünnepélyes vesperás alatt a Kusztos meggyújtja a gyertyát a jászol barlangban. Erről gyújtja meg az első adventi gyertyát. Az összegyűltek erről gyújtják meg a gyertyáikat, innen jut el a Szent Föld összes templomába. A kusztos betlehemi napját az elválasztó fal kapuján való belépés nyitotta meg. Rendkívüli módon a főbejárat nyitva volt. A kusztost mintegy ötven gépkocsi kísérte. Több palesztin engedélyt kapott, hogy az ellenőrző pont előtti téren várakozzon.
P. Pierbattista Pizzaballa, ofm Szentföldi kusztos Ilyenkor a régi utat járjuk be, és ez fontos. Azt mondja ez nekünk, hogy a problémák ellenére amely fáj, ennek a földnek a földrajzi és történelmi sebei ellenére a hagyomány uralkodó és egyben jelképes. Összességében tény, hogy ennek a földnek a gyökerei erősek és azok is maradnak. A Betlehem utcáin való elvonulás után, a száletés temploma előtti térre érkezett a menet. Itt a civil és vallási hatóságok fogadták őket, valamint a Szentfőldi kollégium cserkész diákjai.
Ma a szentföldi kuszots láthatjuk. Számunkra ez fontos, és ez sokat jelent.
Az iskolánk a szomszédban van. Üdvözölni akarjuk őt. A betlehemi latin keresztény közösség a kusztossal kezdte el a Karácsonyra való felkészűlést advent első vasárnapján a szent Katalin bazilikában, amely tele volt hivekkel.
P. Pierbattista Pizzaballa, ofm Szentföldi kusztos A Karácsony jelentése,élet, remény vigasztalás, ezek már mind elérhetők ebben az adventi időszakban, amely elkezdődött. Nerwan Nasser, a szent Katalin új plébánosa a prédikációjában sajátos, imát kért, a béke reményébe vetett jelként.
Robert Giacaman Betlehmi plébániáról "Mi azért imádkozunk, hogy nyugodt életünk legyen, egy jobb jövőben legyen része a gyermekeinknek.. egy békés életben, amely most hiányzik. Most azonban a Karácsonynak akarunk örvendeni, ennek a vallásos eseménynek, amely a legfontosabb. Kiváncsi vagyok, ez megadhatja, hogy a világ megváltozzon és Isten valami jobbat ad."
Reem Handal A szent Katalin templom kórusának vezetője "Én az egész világ békéjéért imádkozom. Imádkozom a Sziriában, Egyiptomban élő keresztényekért. Remélem nem lesz több halál és vér a keresztény között."
P. Nerwan Nasser, ofm A szent Katalin latin plébánosa - Betlehem "Keresztényként, hívő emberként hiszem, hogy az ima dolgozik. Isten mindent lát és mindent tud. Az ő jóságából a végén kell lennie valamilyen megoldásnak. Keresztényként, számunkra az ima a remény kifejezés Szíria számára.

2013. december 2., hétfő

A Betlehemi Láng

Miután az ortodox szerzetes átadja a gyertyát, biztos léptekkel közelit a barlanghoz. Tudatában van a rábízott feladat fontosságának és jelképességének. Az ifjú Michael Weixlbaumer gyújtja meg ebben az évben a betlehemi béke lángot. Átveszi a mécses lángját. Amely állandóan ég azon a helyen. Ahol Jézus megszületett. A következő hetekben ez a láng megsokszorozódik. Több mint 30 európai országba fog megérkezni. Valamint észak Amerikába és Orosz országba. Az Osztrák ORF televízió kezdeményezte 1986-ban. Mára hagyománnyá vált.
Gunter Hartl, aki a projekt felelőse elmondta. Hogy  az alap ötlet. Az hogy megköszönjük mindazoknak. Akik ebben az időszakban segítenek. Ezzel világítanak a sötétben. Így egy különleges fény ez. A jóakaratú embereknek ajándékozott fény jelképe. Amelyet itt Betlehemben akarunk megkapni. Minden évben egy osztrák gyereket választanak ki. Ő lesz ennek a hagyománynak a nagykövete. Azok közül választják ki, aki valamilyen sajátos tettben érdemeket szerzett.
Michael, fiatalként és bátor tűzoltóként sok személyen segített. Veszélyes tűz esetekben.
Michael Weixlbaumer A 2013 béke lángjának gyermeke Ez egy csodálatos hely. Mert Itt született Jézus. Büszke vagyok. Hogy átvehettem a betlehemi lángot, amely majd egész Európába eljut. Johanna Weixlbaumer Michael édesanyja Életem legmeghatóbb pillanat volt ott lenni a barlangba. Ahol Jézus megszületett. Jelen volt a betlehemi polgármester is. Köszöntötte azt a 420 zarándokot. Akik erre a rendkívüli eseményre érkeztek Ausztriából. Svájcból. Németországból.
A szent Katalin bazilikába Ludwig Schwarz. Linzi püspök szentmisét mutatott be. A misén a linzi zeneiskola kórusa énekelt.
 Exc. Ludwig Schwarz Linz – Ausztria "Ez a fény Krisztus. Aki így szól: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, örök élete lesz.'. Ezért arra vagyunk meghiva. Hogy a mai világ világossága legyünk. A béke hordozói. Jézus Krisztus. Aki itt Betlehemben született. A béke fejedelme is". A szentmise végén a jelenlevők kapták elsőként a betlehemi béke lángját. A következő hetekben ugyan ez a láng majd megsokszorozódik. Guenther Hartl A projekt felelőse "A mise után a hotelben őrizzük a lángot. Holnap Ausztriába visszük, az osztrák légitársaság segítségével. Egy speciális dobozban szállítjuk, amely biztosítja az oxigént a lángnak. Linzben majd szétosztjuk az embereknek…. Linzből a betlehemi láng majd elindul Európa utjain. Hála egy jól szervezett hálózatnak. Ebben több cserkészcsapat közreműködik és több vasút állomás. A láng, a szolidaritás és béke szimbóluma Betlehemből. Ausztria érintésével Ferenc pápához is eljut. Michael december 18-án adja át. Az általános kihallhatáson.