2013. szeptember 19., csütörtök

Szent Kereszt Felmagasztalása


A kereszt amely megvált

Az idei szeptember 14. reggele különlegesen is nyugodt volt. Ugyanerre a napra esett a zsidó naptár szerinti Yom Kippur, a kiengesztelődés nagy napja, amikor a zsidók  a bűneik bocsánatát kérik Istentől és embertársaiktól... valamint a Szent Kereszt felmagasztalásának a keresztény ünnepe, az út, amelyen keresztül a názáreti Jézus a vállára vette az emberiség bűneit.
A kihalt utcák szinte üresek voltak. Az a kevés zsidó, akik csendben mégis kint jártak fehérbe öltöztek, a lélek tisztaságát jelképezve, amelyet a zsidó új év, Rosh Hashana, valamint a Yom Kippur időszakában magukra öltöttek
A Szentföldi Kusztódia ferences testvérei a szokásos öltözetükben vonultak a Szent Sírhoz. Itt a Mária Magdolna kápolnától körmenetben vitték a Szent kereszt ereklyét a Kálváriára, ahol kétezer évvel ezelőtt a Megváltó függött ezen a fán. A szentmisét az új vikárius fr. Dobromir Jasztal celebrálta, aki a prédikációjában kiemelte, hogy a Kereszt titkában, a legmélyebb megaláztatás, a "Megváltás eszközévé" vált
 A Szent Kereszt felmagasztalása 335-re nyúlik vissza, amikor szeptember 13.-14-én ünnepelték a konstantini bazilika felszentelését. Az ünnep egyben emlékeztet arra, hogy 628-ban sikerült visszaszerezni a a hiteles Keresztet, amely a perzsák kezébe került. A Keresztet szent Ilona császárnő, nagy Konstantin édesanyja találta meg a szentföldi zarándoklata idején.
Fr. Dobromir a Keresztről szóló prédikációját a pápát idézve fejezte be: " Kívánom nektek, hogy ezeknek a napoknak a kegyelmei után, legyen meg a bátorságotok, hogy az Úr jelenlétében járjatok, az Úr Keresztjével, hogy építsétek az Egyházat, amelyet az Úr a Kálvárián kiontott vérére alapozott és megvalljátok az egyedüli dicsőséget:, a megfeszített Krisztust. Így fog az Egyház előre menni."
A szentmise bemutatása után a hívek kifejezték hódolatukat a szent Kereszt ereklyéje előtt, és visszakísérték a Mária Magdolna oltárához. Útközben elhaladtak az üres sír előtt, amely épp üressége miatt továbbra is a Szent Kereszt titkának végső értelme.2013. szeptember 4., szerda

A Szűzanya születése

A jeruzsálemi szent Anna templom, a szent István kapu közelében található. A hagyomány szerint itt állott a Szűzanya szüleinek, szent Annának és Joakimnak a háza. A Szentírás nem említi az Úr Jézus nagyszüleit, csak a hagyomány beszél róluk. Mindezek ellenére a templom környékén bibliai helyeken járunk, ugyanis itt tárták fel a Bethezda fürdőt, amelyről szent János evangélista beszél (Jn 5,1-9). Hadrianus császár a II században pogány templomot épített ide. A bizánci korban (5. század) a Szűzanya tiszteletére emeltek templomot, amelyet a perzsa invázió (614) lerombolt. 1140-ben a keresztesek a romok helyén építették fel a Szent Anna tiszteletére szentelt templomot. Saladin szultán korán iskolává alakította át. 1865-ig volt muzulmán kézen, amikor a francia kormánynak ajándékozták. 1878-tól a Fehér Atyák nevű, missziós rend gondozza a templomot. A templomban, bal oldalt egy barlangszerű mélyedés látható. A hagyomány szerint itt született a Szűzanya. A kijárat közelében egy márvány szobor szent Annát és a gyermek Máriát ábrázolja. A szent Anna és Joakim életéről szóló legenda itt olvasható.