2012. december 26., szerda

Karácsony Betlehemben

Idén Karácsonykor is zarándokok sokasága töltötte Urunk születésének ünnepét Betlehemben. Az éjféli szentmisét a szent Katalin templomban mutatta be a jeruzsálemi pátriárka. Szokásosan körmenetben vitték le a Születés Barlangjába a kis Jézus szobrát, amelyet a jászol barlangban felállított oltár alá helyzetek el.

2012. december 17., hétfő

Betlehem a Ferenceseknél

Hála Istennek másodszor is visszatérhettünk a Születés Barlangjába. Ugyanis évszázadok óta szokásban van, hogy délután három órakor éneklős körmenetben, ünnepélyesen körül járják a ferencesek vezetésével ezeket a szent helyeket. Így mi is bekapcsolódtunk ebbe a körmenetbe. Mondanom sem kell, hogy karácsonyi énekeket énekeltünk pl. az Adeste fidelest. A körmenet a szent Katalin templomból indult, ahol gyertyákat osztogattak, majd méltóságteljesen kanyargózni kezdett a sor. A születés helyén felolvasták a karácsonyi evangéliumot, majd a következő állomás a jászol helye volt, és így jutottunk vissza a szent Katalin templomban.
Örvendtünk, hogy a ferences testvérek meghívtak, hogy látogassuk meg a kolostort és ebéd közben sok szép megható történetet meséltek, pl. arról, hogy hogyan élték át az utolsó ostrom idejét, amikor néhány arab a templomban keresett menedéket és emiatt hatalmas veszélynek tették ki az egész létesítményt, az ott dolgozó szerzetesekkel. Csak a pápa közbenjárására és nemzetközi nyomására oldódott meg a konfliktus.
A látogatást követően még egy keveset sétálgattunk Betlehem utcáin, hogy bele kóstoljunk a szent város hétköznapjába is. Lépten-nyomon kegytárgyat akartak vásároltatni velünk. Ami részbe nem is csoda, mert nagyrészt ez a legfontosabb megélhetési forrása az itt élőknek. 
Miután egy kissé nehezen tájékozódtunk a város utcáin hosszabb lett a látogatás tervezettnél. Eléggé feltűnők lehettünk, mert helyenként már gyanúsan néztek., Biztosan itt már nem igazán szokat zarándokok járni.
Kitartó érdeklődés után mégis megkaptuk a parkoló házat, és így indulhattunk vissza Jeruzsálembe, de előtte egy elég tüzetes útlevél vizsgálaton kellett átesnünk, és csak így engedtek át a hatalmas vaskapun. Élményekkel telve érkeztünk vissza a jeruzsálemi ferences kolostorba, olyan tapasztalatokkal, amelyek egész életre szolóak.

2012. december 16., vasárnap

Betlhem a Szűletés Helye

A szentmisét szent Jeromos barlangjának a szomszédságában mutattuk be. Itt fordította le szent Jeromos latinra a Szentírást egyszerű nép nyelvezetre, és ez lett az első hivatalos latin fordítás az egyházban, amely Vulgata néven terjedt el. Betlehemben mindig karácsony van, így a szentmisén is kizárólag karácsonyi éneketeket énekeltünk és a prédikáció is a születés titkáról szólt. Szentmise után átmentünk a Születés templomába, hogy bejussunk a templom alatti barlangba, ahol világra jött az Üdvözítő. Viszonylag hosszú sort kellett kiállnunk. az év minden időszakában sok zarándok keresi fel ezt a szent helyet. Ahogy kígyózott a sor, egyre nőtt az izgalom, amit néhány fotó készítésével vezettünk le. Lassan leereszkedtünk a kanyargós lépcsőkön és elénk tárult a születés barlangja, az oltárral, amely alatt a születés helyét ezüst csillaggal jelölték meg ezzel a felirattal: Hic De Virgine Maria Jesus Christus Natus Est, itt született a Világ Üdvözítője, Szűz Máriától. Minden zarándok, ezt a helyet akarja látni, érinteni és megcsókolni. Kár, hogy egy keleti szerzetes még bennünket is sürgetett, tört angolsággal ismételgetve, hogy megcsókolni és tovább állni. Nyilván azért, hogy minél gyorsabban haladjon a sor, és minél több zarándok elhaladhasson a születés helye előtt. Még jó, hogy lehetőség volt arra, hogy oldalt leüljünk és imában el lehetett időzni. Jobbra, egy másik helyen, ami a ferencesek gondozásában van, épp szentmise folyt. Itt az oltár, a jászol helyén áll, így is hívják, hogy a jászol barlang.

2012. december 15., szombat

Születés temploma

Betlehemben természetesen a látogatásunk fő célja a Születés bazilika. A templom előtti téren arab fegyveresek vigyáztak a biztonságra, ami kevésbé tűnt békés jelenetnek, de ezeken a területeken sajnos mindennapi. Végre itt álltunk Jézus születése helyén, szinte álomnak tűnt az egész. Kivülről  templom egy erődhöz hasonló. A bazilikába bevezető bejáratot nagyon leszűkítették a történelem folyamán, hogy lovas garázdálkodók ne tudjanak behatolni. Az első templomot szent Ilona császárnő, Nagy Konstantin édesanyja építette a születés barlang fölé. Miután ezt a templomot lerombolták, a régi alapokra az V-VI században építették újra. A ma látható templom alapjában véve ez az építmény. Így a világ legrégibb keresztény templomának számit. A legtöbb templomot a perzsa megszállás alatt elpusztítottak a VII században, de a Születés temploma szerencsésen megmenekült, ami a homlokzatán található mozaiknak köszönhető. A három napkeleti bölcset perzsa öltözékben ábrázolták, és a hagyomány úgy tartja, hogy e-miatt kímélték meg a perzsák a templomot. A templom belső terét újjá építették, de az eredeti alak megmaradt. A szent Ilona idejéből megmaradt mozaik díszítések üveg lap alatt ma is megtekinthetők.
Az idők folyamán a templomnak sok gazdája volt. Jelenleg katolikusok, görög ortodoxok és az örmények osztoznak a templom használatán. A római katolikus-, latin egyházat a ferencesek képviselik ezen a helyen, ahol egy szent Katalin tiszteletére épült templom és ferences kolostor áll, a születés bazilika szomszédságában. A templom 1881-ben épült fel s 12. századi keresztes templom romjaira.

2012. december 14., péntek

Betlehem

Szentföldi zarándoklásunk alkalmával egy szombati napon látogattuk meg Betlehemet. Azért fontos a nap, mert kiderült, hogy nem is olyan egyszerű Jeruzsálemből bejutni Betlehembe, különösen a zsidók pihenő napján. Izgalommal készültünk az útra, hisz régi vágyunk látszott beteljesülni, hogy eljussunk az Úr Jézus születési helyére. Egy kisbusszal vágtunk neki az útnak. Jeruzsálemből az Új kapun léptünk ki, és onnan nem messze, egy busz állomáson gyülekeztünk rendtársaimmal, akikkel két évvel ezelőtt, együtt látogattunk meg a Szentföldet. A kisbuszt arab sofőr vezette, aki keresztény volt. Jól ismerte az utat, de ő sem számított arra, hogy amikor Betlehem közelébe érünk zárva találjuk a hatalmas vaskaput, amelyen be lehetett volna jutni a nagy betonkerítésen, amellyel körbevették Betlehemet. Szombaton mindig kiszámíthatatlan, hogy mikor van nyitva, vagy éppen zárva az átkelés, mert Betlehem és Jeruzsálem között komoly útlevél ellenőrzés van, már ha sor kerül rá. Szerencsénkre a kalauzunk ismert egy másik bejáratot is, amely örömünkre nyitva volt, csupán néhány fegyveres álldogált ott és figyelte a forgalmat. Fellélegezve haladtunk egyre beljebb a városba,ahol fel is tűnt az első útjelző tábla: Jeruzsálem 8 kilométer. Ennyi a távolság a két jelentős helyiség között, de kulturálisan, gazdasági szempontból nagy a különbség. A palesztin autonóm területen járunk, ahol nem kívánatos az izraeli jelzésű autó. Így biztonsági okokból le kellett parkolni, egy nagy parkoló házba, ahol fizetni is kellett volna. Azonban az élelmes sofőrünk elintézte, hogy egy betlehemi, arab kegytárgykereskedés kifizette a díjat, azzal a feltétellel, hogy náluk vásároljunk kegytárgyakat. (folyt. köv.)

2012. december 1., szombat

Szentföldi hirek


A szentföldi kusztos ünnepélyes bevonulása Betlehembe megnyitotta az év legtevékenyebb időszakát. A ferencesek a zarándokok visszatérését várják.

Giuseppe Lazzarotti az új szentföldi nuncius, aki azt nyilatkozta, hogy eszköz szeretne lenni Isten tervében.

Első alkalommal fordul elő, hogy Betlehem palesztin lakósága egy nőt választott polgármesterül. Vera Babounnak már vannak vezetői tapasztalatai mint tanárnő, iskolaigazgató. Fontosnak tartja az ifjúság szerepét, oktatását.

A Rózsafüzérről elnevezett nővérek, akik Gázában élnek Istenbe vetett nagy hittel, és bizalommal élik meg ezt a nehéz időszakot, amely megpróbálja ennek a területnek a lakóit.

Az adventi és karácsonyi időben December 3 és január 5 között naponta szentmisét közvetítenek Betlehemből olasz nyelven. Az interneten is követhető az egyenes adású szentmise minden délelőtt fél tíztől. A szentmisét az un. tej barlangból közvetítik, ahol a hagyomány szerint az Egyiptomba menekülő szent család megpihent.

2012. november 17., szombat

Szentföldi hirek


I Kirill, moszkvai pátriárka, történelmi látogatása a Szentföldön.
Októberben rekord számú zarándok látogatott a Szentföldre.
A Ferences Biblikus Intézet megnyitotta az új akadémiai tanévet.
Konferenciai annak érdekében, hogy a fiatal keresztények ne hagyják el a Szentföldet.

2012. november 10., szombat

Szentföldi Hirek


II Tawardos az új kopt pátriárka, a legnépesebb közel keleti keresztény felekezet feje. A katolikusok üdvözletüket küldték az új vallási vezetőnek.
Új, arab nyelvű Szentirást adtak ki Betsaurban, amely az új evangelizáció eszköze a hit évében.
Értékes gyertyatartók gazdagították a Flagelláció múzeumát. Ezek a régi liturgikus eszközök, amelyeket az első keresztények használtak a templomok megvilágítására a hit szimbolikus tárgyai.
A Getsemane kertben önkéntesek sokasága segít az olajbogyó szüretelésében.
Modern, arab művészeti kiállítás.
Félix Bernard kerekesszékben tette meg az utat Frankfurttól a Szentföldig, ahová szerencsésen megérkezett.

2012. november 3., szombat

Szentföldi Hirek


A Szentföldön arab nyelvű szentmisével nyitották meg a hit évét. Folytatódik a Getsemáne bazilika restaurálása.
Fennállásának 40. esztendejét ünnepli a Tanturi ökumenikus intézet.
Armando Pierucci ferences atya koncertezett a jeruzsálemi San Salvatore kolostor templomában.
A megostorozás templomának múzeumában új felfedezés tekinthető meg: jelentős feliratokat találtak temetkezési helyeken, amelyek a korai zsidó kereszténység nyomai.
Ferences zarándoklatok a Szentföldön.

2012. október 13., szombat

A hit éve

                                              A Szentföld arra hivatott, hogy a hitet sugározza.
A katolikus ordináriusok lelkipásztori levele megnyitotta a hit évét.
A Szentföldön élő hívek vallanak a hitükről, reményeikről, nehézségeikről.
Az "Eucharistia Szimfóniája" amely a getsemani kertben történt bemutatóján nagy sikert aratott, turnéra indult. Genovában az ENSZ székházban is előadták.
Most van a zsidó Sátorok ünnepe (Sukkot). A pusztai vándorlásra emlékeznek.
A "szent Ferenc foci turné" a palesztin gyerekek reményének a kifejezése. "A gyerekek határok nélkül" akadémia kezdeményezése.

2012. szeptember 14., péntek

Szentföldi hirekNemsokára kezdődik a hit éve. Fontos célkitűzése a szentföldi ordináriátusnak, hogy Isten népe megújítsa a hitét. A hit éve egyben a zarándoklat éve is lehet. Meglátogatni a szentföldi helyeket, nagyban hozzájárul a hit erősödéséhez.
A zene mindannyiunkat arra hív, hogy visszatérjünk gyökereinkhez.
A ferencesek által fenntartott zenei intézet a Magnificat, az együttélés kultúráját ápolja.
Kisboldogasszony ünnepét Jeruzsálemben is megünnepelték, a szent Anna templomban, ahol a hagyomány szerint a szent Szűz szülei éltek.

2012. szeptember 2., vasárnap

Getszemani restaurálása

A Jeruzsálem keleti részén található bazilika tetőzetét és mozaikjait újítják fel a néhány napja megkezdett projekt keretében. A koordinációt a jerikói mozaik központ és a Pro Terra Sancta szervezet végzi. Első alkalommal kerül sor egy ilyen terv megvalósítására azon a helyen, amely Krisztus szenvedéstörténetének kezdetét jelöli, és ahol 1924-ben a templomot felépítették. A különböző országok pénzügyi hozzájárulásával megvalósított mozaikok elsősorban az 1927-es földrengés során sérültek meg. A restaurációt 18 hónapra tervezik.

A Nemzetek bazilikájának is hívott templom munkálataiba egyre jobban be akarják vonni a helyi közösséget a történelmi és művészeti örökség megőrzése érdekében. Az a cél, hogy restaurátorokat és mozaikkészítőket képezzenek illetve, hogy növeljék a helyi fiatalok kapcsolatát saját környezetükkel. A felújítás tervét P. Michele Piccirillo dolgozta ki, akinek minden projektjében képzési célok is szerepelnek – nyilatkozta Carla Benelli, a Pro Terra Sancta szervezet képviselője. Nagy örömének adott hangot a restauráció elindítása miatt, mert olyan fiatalok dolgoznak benne, akiket évekig képzett Michele atya Jerikóban. Ők az első mozaikrestaurátor csoport, amely jeruzsálemi fiatalokból áll.

(sv)

Vatikáni Rádió

2012. május 3., csütörtök

2012. április 7., szombat

Jézus temetéseNagypéntek éjszaka a jeruzsálemi szent Sir templomban a ferencesek minden évben elvégzik a szokásos Jézus eltemetési szertartását. A keresztre feszítés helyén a Golgotán, a Kálvária sziklája fölött valóságosan is leveszik Jézus testét a keresztről. Gyolcsba takarják és a megkenés kövénél illatos olajokkal kenik meg, majd a sírba helyezik. A megrendítő szertartást csendes-, elmélkedő áhítattal követik a résztvevők.

2012. április 5., csütörtök

A megostorozás oszlopaMár a 4. században említi Aegeria zarándok a megostorozás oszlopának egy darabját, amit akkor az utolsó vacsora termében őriztek. Ma a szent Sir bazilikában található.
A szent három napot megelőző liturgia része a tiszteletadás e szent ereklye előtt. A latin nyelvű himnusz arról énekel, hogy az oszlop Jézus szent vérében fürdött.
A zarándokok ezt a szent oszlopot csókolják meg.

2012. április 1., vasárnap

VirágvasárnapVirágvasárnap a Szent Sir Bazilikában, a jeruzsálemi pátriárka vezetésével.

2012. március 27., kedd

2012. március 22., csütörtök

2012. március 20., kedd

Názáret Szent József ünepeMegemlékezés szent Józsefről a Neveltetés templomában, valamint az Angyali üdvözlet kápolnája előtt.

2012. március 16., péntek

GetsamaniSzentmise a Getsemani kertben, az Olajfák hegyén, azon a helyen ahol Jézus vérrel verítékezett.

2012. március 13., kedd

Virrasztás a Szent SírnálA nagyböjt folyamán szokásban van az éjszakai virrasztás a jeruzsálemi szent Sírnál, amelyet a ferencesek vezetnek és a hívek közül is sokan bekapcsolódnak.

2012. március 12., hétfő

Honlap a Szent Sír BazilikárólA ferences szentföldi kusztódia új honlapot indított, amelyben a jeruzsálemi szent sír bazilikát mutatja be. A lap angol, spanyol, francia és olasz nyelven olvasható.
A bőséges anyag közül felhívom a figyelmet arra, hogy a bazilika minden pontja virtuálisan végig járható és 360 fokos szögben megtekinthető. Hasznos böngészést.

2012. március 8., csütörtök

Jézus sir Jeruzsálem felettA ferencesek nagyböjti zarándoklata az Olajfák hegyén kezdődik, azon a helyen, ahol Jézus megsiratta Jeruzsálemet (Dominus Flevit). A zarándoklat majd a Getszemane kertben folytatódik és a Kálvárián fejeződik be.

2012. március 2., péntek

2012. február 23., csütörtök

A pusztaClaudio Bottini, a jeruzsálemi Biblikus intézet tanára a júdeai sivatagba kalauzol.
A hagyomány szerint Jézus itt töltötte el a negyvennapos böjti időt, és itt kísértette meg a sátán.

2012. február 10., péntek

A sivatag kivirágzottA szokásosnál korábban virágzott ki idén a Negev sivatag.
Az Ó-szövetség is említi ezt a természeti jelenséget, hogy tavasszal a sivatag rövid időre kivirágzik, majd a nap hevétől a puszta újra birtokba veszi a területet.

2012. január 24., kedd

2012. január 10., kedd

Urunk MegkeresztelkedéseMegemlékezés a Jordán folyónál Urunk megkeresztelkedéséről.
A körülmények enyhülése lehetővé tette, hogy vasárnap, január 8-án szentmisét mutassanak be a ferencesek, Jézus megkeresztelkedésének helyszínén.
Hosszú ideig, csak októberben volt ez lehetséges, de most már könnyebben látogatható a helyszín. Sőt néhány kisgyerek is részesült a keresztség szentségében, akik a jerikói ferences plébániához tartoznak.

2012. január 7., szombat

Vízkereszt BetlehembenVízkereszt ünnepe a Szentföldön hagyományosan Ráchel sírjánál kezdődött, majd a születés bazilikában folytatódott.