2011. május 31., kedd

Az Osztrák Vendégház

Szent Család Kápolna
A Via Dolorosan lefele haladva, miután balra kanyarodtunk egyszerre egy kis térre értünk. A keresztút 3. állomása közelében található az Osztrák vendégház. A kapu csengetésre kinyílt. Valahonnan, kamerával figyelhetnek, mert se bemenetkor, se amikor kijöttünk nem láttam, hogy ki nyitja az ajtót. A vendégház a 19. században épült. Az épületben Ferenc József is megszállt. Az épületben magyar emlékek is találhatók: például a magyar címer, a feljáróban a Mária szobor talapzatán, valamint a kápolnában magyar szentek képei. Nagyon szép a kilátás az ó-városra a ház lapos tetejéről. Szépen látszik a Szent Sir Bazilika kupolája, Jeruzsálem szűk utcái, házai. Az Omár mecset aranyozott kupoláját is jó lehet látni, a távolban pedig az Olajfák hegyét. Miután kijöttünk a házból még egy kicsit időztünk, amíg mind összegyűltünk és akkor fedeztük fel, hogy a fák között bors is található. Nagy újdonságnak számított. Jó volt egy keveset üldögélni az árnyékban, majd folytattuk az utunkat a Flagellatio kolostora felé.

2011. május 30., hétfő

Zarándoklat a Szentföldre

A dévai I. számú római katolikus plébánia, 2011 október 21-30 között zarándoklatot szervez a Szentföldre.
Az utazás, amely napi két étkezést és szállást is magába foglal, 850 euróba kerül. Indulás Bukarestből, repülő géppel. Lelki vezető fr. Marek Bernardin ofm, dévai plébános. Szervező: Popa Rodika. Érdeklődni a 0740624424 - as telefon számon lehet. Jelentkezési határidő augusztus 25.
Öröm, hogy hazai szervezésben is történik zarándoklat a Szentföldre. Remélem lesznek jelentkezők, és sok felemelő élményben lesz részük. Ezek közlésére itt a blogon is majd szívesen teret biztosítok, hogyha igény lesz rá.

2011. május 29., vasárnap

Szentföldi HírekA Holt tenger a természet.... valamint a Biblia csodája
Folyamatban van, hogy a Holt tengert beválasszák a világ hét csodája közé. A föld legmélyebb pontja. Lenyűgöző a sajátosságai miatt és a Szentírásban elfoglalt helye miatt. A felvételeken többek között látható Qumrán is, aholt megtalálták a  Holt tengeri tekercseket.

Mozaikok a béke szolgálatában
A Palesztinában található mozaikok különböző kultúrákat és vallásokat kötnek össze.. Kiállitás a jeruzsálemi Al Quds egyetemen.

Az emberi jogok javára
20 éves a szent Ivó Társaság, amely egy katolikus jogi központ, ahol jogi asszisztenciát biztositanak, azoknak akik nehéz helyzetbe kerülnek Izraelben.

A Fali Madonna, amely hidakat épít.
Ezt a Szűzanya szentképet a Betlehemet Jeruzsálemtől elválasztó falra festették, 20 méterre az ellenőrzi ponttol. Már 7 éve, minden péntek délután itt a békéért imádkoznak.

100. Szentföldi Hir
Hála... és köszönet az értékes támogatásért, hogy a Ferences Média Központ betölthesse szolgálatát.

2011. május 24., kedd

Vasárnap Jeruzsálemben

Az Üdvözítőről nevezett templom tornya
A hétvége Jeruzsálemben nagyon jó tükre annak, hogy ki, milyen vallás híve, hová tartozik. Pénteken a muzulmán üzletek bezárnak, felélénkül a mecsetek körüli forgalom. Szombaton ünneplőbe öltözött zsidók igyekszenek a zsinagógába. A gyerekek és fiatalok is vidáman, mégis bizonyos fajta komoly öntudattal haladnak az utcán. Vasárnap a kereszténység ünnepe. Ilyenkor bezárnak a keresztény kegytárgy kereskedések és Jeruzsálem templomaiban a feltámadást ünneplik az itt összegyűltek.
A San Salvatore ferences rendház, ahol bennünket elszállásoltak, vasárnap reggel békés nyugalmat áraszt. Ez a csendes délelőtti idő jó alkalom az imádságra, a benyomások és gondolatok elrendezésére, a pihenésre. Délelőtt 10 órakor van a közösségi szentmise. Mi is ezen veszünk részt, hogy az itt élő ferencesekkel együtt ünnepeljük meg az Úr napját, a vasárnapot. A szentmisében Zakeus történetét olvastuk. mennyire más volt most meghallgatni ezt az evangéliumi részt.  Néhány napja jártunk Jerikóban. Így most olyan közelinek tűnik Zakeus története, amely itt Jerikóban játszódott. A miséző pap kifejtette, hogy mindegyikünknek kell, hogy legyen egy fügefája, amelyre felmászva megláthatjuk Jézust.
Mise után elindultunk a Flagellatio (megostorozás) kolostora felé. Itt van a Ferences Biblikus Intézet, és ide hívtak meg ebédre a ferences testvérek. Ebéd után az Olajfák hegyére fogunk felmenni. Izgalmas események előtt állunk.

2011. május 14., szombat

Szentföldi HírekA FATAH és a HAMAS közötti megegyezés
"Imádkoznunk kell, hogy végre béke legyen" igy nyilatkozott mons.Shomali, a jeuzsálemi pátriárka segédpüspöke. Annak a reményének agott hangot, hogy a megegyezés újra lenditi a béke tárgyalásokat a Szentföldön.

A fiatalok és a pápa
XVI Benedek pápa két éve látogatta meg a Szentföldet. Az eseményről, három nyelvű DVD jelent meg. A szentföldi fiatalok készülnek, hogy a madridi ifjúsági találkozón újra találkozzanak a pápával.

A Szent Kereszt megtalálásának az ünnepe
" Aki engedi, hogy megérintse, bele szeret a Keresztbe" - mondotta a szentföldi Kusztos Jeruzsálemben, május 7-én a Szent Sir Bazilikában, Szent kereszt megtalálásának az ünnepén.

2011. május 6., péntek

Szentföldi HírekA Szentföld öröme és hálaadása a boldoggá avatott II János Pál pápáért.
Május 1-én, Betlehemben, a II János Pál pápa központban, szentmise keretében ünnepelték a boldoggá avatást.
Izraeli újságok is beszámoltak a boldoggá avatásról.

"VERBUM DOMINI"= "Az Isten Igéje"
Isten Igéje,a lelki élet alapja.
A Jeruzsálemi ferences Biblikus Intézet 37.-ik alkalommal rendezett biblikus teológia kurzust

Gyalogosan Názáretből,Jeruzsálembe.
Az angol újságiró David Brown gyalog tette meg a Názáret és Jeruzsálem közötti távot, hogy megtapasztalja, milyen is lehetett Jézus és az apostolok zarándoklata.

Jézussal a tavon
A primátus kápolnája (ferences szentély), azon a helyen ahol a Feltámadott Jézus megjelent az apostoloknak. Szimbólikus a tavon látható halászcsónak, ahogyan a halász kiveti a hálót.

2011. május 4., szerda

Keresztút Jeruzsálemben

Keresztutat végezni Jeruzsálemben sajátos és nem mindennapi élmény. Zarándoklatunk idején, egy péntek délután három órakor gyülekeztünk mindannyian, akik a San Salvator kolostorban laktunk. Már a gyülekezésnek is sajátos rítusa volt. Kettesével sorakoztunk, majd gyors léptekkel lementünk a keresztút első állomásához, a "pretoriumra." Ez most egy zárt iskola udvar. Itt már sokan gyülekeztek. Hívek, zarándokok a világ minden tájáról, valamint szerzetes nővérek. Nagy megtiszteltetés ért, mert a kusztos helyettese odahívott a menet élére, így ott állhattam azokra, akik a keresztutat vezették. Ennek köszönhetően minden állomásnál a helyszín közvetlen közelében tartózkodhattam és bemehettem azokba a kápolnákba, amelyek különben biztonsági okokból zárva vannak. Nagyon lendületesen mentünk, a zajos jeruzsálemi tömegben. A testvérek, akik vezették nagyon tudták a dolgukat. Látszott, hogy nem először teszik. Az imák olaszul, angolul és lengyelül hangzottak el. A Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget latinul mondtuk. A keresztút a Szent Sir bazilikában fejeződött be. Megható volt a Golgota üveglappal befedett sziklája előtt állni és egy pillantást vetni a repedésre. Azonban az igazi nagy élmény az volt, amikor ott álltunk a Szent Sir előtt és a vicárius intett, hogy vele együtt lépjek be. Bementünk az első kamrába, majd jól meg kellett hajolni, hogy a belső sir kamrába jussunk, ahol annak idején Jézus teste nyugodott három napig. Amíg az utolsó állomás imái elhangzottak ott térdeltünk a a márvánnyal bevont kő koporsó előtt és a kezemet a márvány lapon tartottam. A belépéskor egy keleti szerzetes fogadott,. Csendben álldogált a háttérben. A vicárius igy köszönt neki görögül: "Krisztus feltámadott." Miután az imák befejeződtek megcsókoltuk a követ és kijöttünk a sir bejáratához. Ott elimádkoztuk a Regina Coelit, valamint a búcsú elnyeréséért a pápa szándékára szokásos imákat. Utána a jelen levő testvérek is egymás után mind bemehettek a sírba.  Utána, egész délután nagy jó, örvendező hangulatban voltam. Valami benső béke szállt belém. egy sajátos szabadság érzés kerített hatalmába: az istentől kapott szabadságé, amely a megváltás kegyelméből fakadó újrakezdés lehetősége.
A keresztút végén még egyszer körbe jártuk a a templomot. Lementünk a Szent Kereszt megtalálásának a kápolnájába.
A Kálvária alatt betekintettünk Ádám barlangjába. majd megnéztük a Golgota sziklájának a folytatását a bazilika szintjén.
Az estét a szállást adó kolostorunk kegytárgy üzletében tett látogatás zárta. Élményekben gazdag pénteki napot zárhattunk. Istennek hála!