2011. január 30., vasárnap

Szentföldi HírekIma az egységér
Az egység ima hete, Jeruzsálemben. Újabb bizonyíték arra, hogy ami összeköt nagyobb, mint ami elválaszt.

Közel a Golgotán
Közel.. azon a helyen, ahol Jézus vérét ontotta. Ima a görög ortodoxokkal, a Golgota oltáránál.

Emlék nap
David Neahus, a jeruzsálemi héber nyelvű katolikus közösség vikáriusa, a családja történetéről beszél.

CARITAS JERUSALEM
Nagyon sok személy segít. a jeruzsálemi Caritas. A 40 évvel ezelőtt született szervezetről beszél  Claudette Habesch igazgatőnő.

2011. január 27., csütörtök

A názáreti zsinagóga

"A Messiás iskolája."
"Az észak-itáliai, Piacenzából való zarándok, 570-ben még látta azt a zsinagógát, amelyben Jézus a könyvtekercsből felolvasott. Az ott található ereklyékről is ír: "a lap, melyről az Urat ábécére tanították" és "a pad, melyben a többi gyermekkel együtt ült." Időrendben a következő beszámoló a keresztesek idejéből való, ami arról szól, hogy a zsinagógát templommá alakították.
Ma is látogatható egy hely, a görög katolikus templom mellett, amelyet az arabok a "Messiás iskolájának" neveznek. Azonban ezt a boltozatos épületet 1740-ben, alakították ki. Kezdetben istálló volt, majd iskolává alakították át. Ettől fogva kezdték azt terjeszteni, hogy ez a volt názáreti zsinagóga, ami azonban  nem állja ki a történelmi elemzés próbáját.
Az eredeti zsinagóga helyét a történészek, a szent József templomtól északra fekvő muszlim temető területén keresték. Itt négy szürke, gránit oszlopot találtak, melyből kettőt a ferencesek, kettőt a görögök szereztek meg. Valójában itt lehetett a hely, ahol Jézus szülővárosában Messiásként mutatkozott be.

2011. január 24., hétfő

Mária kútja

Mária kútja
Egy nem szentírási (apokrif) hagyomány szerint, az Angyali üdvözlet két jelenésből tevődött össze. Az egyik a kútnál volt, a második pedig otthon.
A kút, forrás fölé 1767-ben  görög orotodox  templom épült (Szent Gábriel).
Korábban itt egy a keresztesek korából való templom állt. Ennek kriptájában maradt fent a forrás-kút.
Mária kútja egy földalatti vezeték (akvadukt) révén összeköttetésben van a görög ortodox Szent Gábriel templom kriptájában található forrással, ősi kúttal, ahol a hagyomány szerint a Szűzanyának megjelent az Angyal. A történelem folyamán, hosszú ideig, ez volt Názáret egyetlen ivóvíz forrása, mindeni ide járt vízért.
A ma is mutogatott Mária kútja a Mária utcán, az út mellett látható.
Bővebben egy angol nyelvű honlapon: http://www.biblewalks.com/Sites/maryswell.html
Itt egy videó is látható a kútról: http://www.youtube.com/watch?v=UXg9wvWbcvg

2011. január 23., vasárnap

Szentföldi HírekGalileai Kána, ahol Jézus az első csodáját tette. Ma egy életerős keresztény közösség lakik itt. A latin katolikus plébánia, amelyet a ferencesek vezetnek egy új iskola tervét mutatta be.

AVSI: az ember szolgálatára. Az emberi személy méltóságának az előmozdításán dolgozik.1993-tól van jelen Palesztinában. Bemutatta a 2011-re vonatkozó terveket.

A Jordán folyónál. A jordániai keresztények megemlékeztek Jézus megkeresztelkedéséről.

Házak, Jeruzsálem Ó-városában, keresztények számára.
A ferences kusztódia projektje, amely több mint harc a lakás krízissel.

Ima az egység hetében. Január 29-én a jeruzsálemi Etióp Ortodox Egyház látja vendégül az egységért végzett ötödik rendkívüli ima alkalmat.

2011. január 22., szombat

Archeológiai leletek

A neveltetés templomától visszafele jövet az angyali üdvözlet bazilika irányába betértük megnézni a két templom közötti archeológiai területet és múzeumot.
1930-ig itt állott a ferences kolostor. A bazilika újjáépítése, és a kolostor más épületbe költöztetése, lehetőséget nyújtott a terület alapos feltárására. A leletek azt bizonyítják, hogy Názáret Krisztus születése előtt 1500-2000 évvel lakott terület volt. A régi házakat többnyire a mészkőben kialakult természetes barlangok elé építették. Olyan feliratokat (graffiti) tártak fel, amelyek Mária korai tiszteletére utalnak (Maria Xarie - Ave Maria.
Egy múzeumot is berendeztek itt a ferencesek. Ezt is körbe jártuk.
Itt állították ki mindazt, ami a korábbi templomokból megmaradt, pl. oszlopfejek, vagy olyan használati tárgyakat, pl. mécsesek, amelyek az ásatások alatt előkerültek.
Bővebben a múzeumról, képekkel olaszul itt: http://198.62.75.4/www1/ofm/san/TSnzz04-it.html

2011. január 20., csütörtök

A neveltetés temploma

A neveltetés temploma belülről
Az angyali üdvözlet bazilikájától öt percnyi járásra van a szent Józsefnek szentelt templom. Azon a helyen épült ez, ahol az Úr Jézus nevelkedett. A templom előtt épp egy ferences testvér magyarázott egy csoportnak. John Abela máltai volt és a Rómában a kúrián dolgozott. Ő készítette, gondozta rendünk honlapját. Nagyon jól ismerte a Szent Földet, mert ott tanult és ásatásokon is részt vett. Decemberben olvastam a rend honlapján, hogy szív infarktusban hirtelen 53 évesen elhunyt. Isten nyugtassa.
Belépve a neveltetés templomában rögtön feltűnt, hogy ez is új építmény. Pedig már egy Arculf nevű zarándok 670-ben szól arról, hogy "Názáretben két nagy templom épült. Egyik a város központjában, amely azon a helyen épült, ahol a mi Urunk Jézus nevelkedett... a másik pedig ahol Gábor angyal megjelent Máriának."
A XVII században Francesco Quaresmi atya utal egy helyre, "amelyet a helybeliek József műhelyének hívtak... és ahol korábban egy szent Józsefnek szentelt templom állott."
A ferencesek 1754-ben megvásárolták a helyet. A ma látható templomot 1914-ben építette Wendelin Hinterkeuser, a régi római-, bizánci-, keresztes kori templomok romjai fölé . A munkálatok alatt barlangok, vízgyűjtő medencék, kezdetleges lakóhelyek, és egy nagyobb medence került elő, amely valószínű, hogy rituális fürdő hely, esetleg keresztelő medence volt.
A templomot úgy építették meg, hogy alatta ezek a feltárt helyek meglátogathatók. Mi is végig jártuk, elgondolkodva azon, hogy a kis Jézus ezen a környéken játszadozott, itt nőtt fel a rokonok, szomszédok szeme láttára.
Kedves jelenteket ábrázolnak a színes ablakocskák mint József álma, Mária eljegyzése.
Olaszul, angolul bővebben a custodia honlapján olvasható a hely történetéről ezen a címen, és néhány kép is megtekinthető: http://www.custodia.org/Nazareth-San-Giuseppe.html?lang=it

 

2011. január 15., szombat

Az Angyali Üdvözlet Temploma

Felső templom
A názáreti bazilika emeleti része, a felső templom szép, tágas tér. Ahogy beléptünk lenyűgöztek a hatalmas méretek és arányok. Igaz betonból készült az egész templom, így könnyebb volt dolgoznia az építésznek.
Elől, nagy kör alakban korlát védi azt az üresen hagyott jó nagy területet, ahonnan le lehet látni az angyali üdvözlet barlangjára. Felfele tekintve, a lefordított liliomot mintázó kupola szépsége nyűgöz le.
Megkerestük a magyar eredetű Szűzanya képet a szentélyben. Egyik oszlop eléggé eltakarja, így nehezebben lehet rátalálni. Nem is tudja mindenki, hogy létezik ilyen kép a bazilikában. Legtöbben lent az udvarban, az árkádok között keresik, mert a legtöbb nemzet által ajándékozott kép ott található. A magyar eredetű egy kissé modernre sikeredett. A Szűzanya, a kis Jézust tartja a karjában. A feje fölött angyalok tartják a szent istváni koronát.Tehát igazából Magyarok Nagyasszonya ábrázolásról van szó.
Miután egy kis szabad időt kaptunk gondoltam egy keveset üldögélek a csendben. Azonban arra lettem figyelmes, hogy több indiai csoport is érkezett egymás után és mind céltudatosan a padok előtt jobbra kanyarodtak és ott imádkoztak, fényképet készítettek. Ahol én ültem, onnan nem látszott a kép, ami előtt megálltak. Mikor már sokadszorra ismétlődött a jelenet, akkor már én is kíváncsivá lettem. Oda mentem, és hát természetesen az egy "indiai bőrbe bújtatott" Szűzanya kép vonzotta a látogatókat. Miután a rejtély megoldódott kissé távolabb mentem, hogy valóban csendben maradhassak, de azt kellett tapasztalnom, hogy a felső templomot is a legtöbb zarándok meglátogatja, még ha vonzóbb is az angyali üdvözlet barlangja.

Szentföldi Hírek

[ar] [en] [fr] [it]


A HOLY LAND COORDINATION a püspöki konferenciák szervezete, amelynek feladata a Szentföld javát szolgálni. A püspökök évente összegyűlnek Jeruzsálemben, az aktuális témák megvitatására.

Interjú Shekh Ibrahim Khadil-al jeruzsálemi főmufti gazdasági helyettesével, aki elitéli az Alexandriában történt vérengzést.

P. Michele Mazzeo előadást tartott a jeruzsálemi Biblikus Intézet meghivására a legújabb könyvéről, a Jelenések könyve kommentárjáról.

Az izraeli tursztikai minisztérium kiadványa "a Szűzanya nyomában" cimmel. Ein Karemben mutattál be a kiadványt,amellyel a zarándoklatokat szeretnék előmozditani.

2011. január 9., vasárnap

Szentföldi Hírek

[ar] [en] [fr] [it] [pt]Betlehemben a Katolikusok Urunk megjelenésének ünnepét ülték, az ortodox keresztények pedig Karácsonyt ünnepeltek.
A kopt keresztények fájdalma, a keresztények fájdalma. Az Alexandriában
megölt keresztényekre emlékeztek.
Az "Effeta" hallássérült intézet gyermekei előadása Betlehemben.
Betlehemben gyermek kórházat avattak, amely egyetlen ilyen intézmény Palesztinában.

2011. január 5., szerda

A Barlang

Az angyali üdvözlet barlangja előtt már jártunk. Az előtte álló oltáron mutattuk be a szentmisét, de csak most vettük szemügyre részletesen. A mai modern bazilika Mária háza helye fölé épült. Az ásatások bizonyítják a barlang és a hely hitelességét, azt a tényt, hogy Jézus idejében ez a hely lakott terület volt. A 2-3 századból származó töredékeken feliratokat találtak, amelyek bizonyítják, hogy itt tisztelték a Szűzanyát. Egyik feliraton ez áll: "XE MARIA", amit a régészek Khaire Maria, "Üdvözlégy Máriá"-nak olvasnak. Ma, az altemplomban csak a barlang látható. Maga a ház nincs ott. A barlang előtti téren állhatott Mária háza. 670-ben egy Arkulf nevű zarándok ezt jegyezte fel, hogy " ott épült az a a ház, amelyben a főangyal belépett a Szent Szűzhöz." A hagyomány szerint a házat angyalok vitték át az olaszországi Lorettoba, ahol ma is láthatók ezek a szent falak. A feltűnő, hogy a falakból vett geológiai minták igazolják, hogy  a kövek Názáret környékéről származnak, mert megegyeznek a názáreti barlang geológiai mintáival. Nem rég vásároltam egy könyvet Michel Hesemann-tól: Názáreti Jézus, amelyet szívesen ajánlok bárkinek. Az író a könyv lapjain (31-34 oldal) egy 13. századból származó vatikáni dokumentumra  hivatkozva állítja, hogy  nem angyalokról van szó, hanem az Angeloi család vitte át a szent ház köveit a Szent Földről, Olaszországba. Ez szerint a család egyik hozomány levele említi: "a szent kövek, melyeket Isten Szűz anyjának, Nagyasszonyunknak házából hoztak el." Így a család nevéből, Angeloi tévesen következtettek volna arra, hogy angyalokról van szó, és így alakult ki a hagyomány, hogy angyalok vitték át a házat.

Olaszul böven olvasható a templomról és környékéről a bazilika honlapján.

2011. január 3., hétfő

Az Angyali Üdvözlet Temploma

Názáret látképe
Már reggel összecsomagoltunk, mert délben indulunk tovább. A csomagjainkat egy nagy terembe vittük. Azonban a  délelőttöt még Názáretben töltöttük. Most tüzetesebben megnézhettük a bazilikát. A templom előtt meghallgattuk a történetét.
Mária háza helyére épült. Szent Jeromos keveset ír a helyről. Valószínű zsidó keresztények éltek itt, akik Mária háza helyére egy "domus ecclesie"-t, házi templomot építhettek.  Mikor a Tibériásból való József, a zsidó pap és konvertita Konstantin császártól megbízást kapott arra, hogy Galileában keresztény templomokat építsen, Názáret ahhoz a négy városhoz tartozott, amelyek különösen ellenséges lelkületűek voltak: ,,Senki sem tudott ott templomot építeni, mert lakóik között sem görög, sem szamaritánus, sem keresztény nem volt. Ez elsôsorban Tibériásra, Szefforiszra, Názáretre és Kafarnaumra jellemzô, mert ezek a városok kínosan ügyeltek arra, hogy egyetlen idegen le ne telepedhessék közöttük'' (Epiphaniusz, Adv. Haereses 30, 11).
 Euszébiosz (339) egyháztörténetében idézi a Jeruzsálembôl való Julius Africanus (+240 után) állítását, amely szerint Názáretben még élnek az Úr rokonai. Euszébiosz, miután elmondta, hogy nagy Heródes hogyan semmisítette meg az összes hivatalos zsidó nemzetségtáblákat, hogy így palástolja a maga idúmeus származását, ezt írja: ,,Néhányan mégis maradtak, akik azzal dicsekedhettek, hogy megôrizték származásuk névjegyzékét, akár úgy, hogy emlékezetbôl tudták, akár magánfeljegyzések alapján. Hozzájuk tartoztak azok is, akik a Megváltó családjához tartoztak, és ezért 'az Úr rokonai'-nak hívták ôket. Ezek Názáret és Kaukab helységekbôl származtak, és szétszóródtak az ország egyéb területeire, és a nemzetségtáblákat részben emlékezetben, részben családi könyvekben, amennyire csak tudták, megôrizték'' (Hist. eccl. 1, 7).

Megnyugtató valószínűséggel elfogadhatjuk, hogy az ,,Úr rokonai'' alkották Názáretben a keresztény közösség magvát, és gondosan ápolták a hely hagyományait. Egy zsidókeresztény istentiszteleti hely, egy ,,zsinagógatemplom'' felfedezése a 2--3. századból azon a területen, amelyet a hagyomány az Angyali Üdvözlet helyének tart, ezt a valószínűséget a bizonyosság szintjére emeli.
Konstantin császár uralkodása alatt Názáretnek is ki kellett tárnia kapuit az idegenek elôtt. De még sokáig a zsidók képezték a lakosság zömét, ahogy errôl 570 körül a piacenzai zarándok értesít, jóllehet 460 táján már a püspöki székhelyek között tartják számon Názáretet. A zarándoknak megmutatták Názáretben a régi zsinagógát és az Angyali Üdvözlet templomát: ,,Szűz Mária háza bazilika lett''. A piacenzai zarándok ezt jegyezte fel: " Akkor Názáret városába értünk, ahol sok csoda történt. Ebben a városban a zsidó nők figyelemre méltóak, mert náluk szebbeket nem lehet találni az egész vidéken, s azt mondják, hogy szépségüket Szűz Máriának köszönhetik; azt mondják, hogy az ő rokonai, s mig a zsidók nem szeretik a keresztényeket, ők nagyon szeretik őket."
A galliai püspök, Arkulf (670) leírása szerint a templom oda épült, ,,ahol az a ház állt, amelybe az arkangyal belépett Szűz Máriához''. Ezek szerint az angyali üdvözlet házban történt és nem barlangban.

Az ásatások szabaddá tették néhány faltöredékét annak a bizánci bazilikának, amelynek pompájáról a piacenzai zarándok ír. A feltárt mozaiktöredékek és a más templomokkal való összehasonlítás arra a következtetésre juttatta a kutatókat, hogy ezt az épületet az 5. század elsô felében emelték.
614-ben II. Koszroesz perzsa király pusztító seregeivel betört Palesztinába, és a zsidók lelkesen csatlakoztak a hódítóhoz: ,,Amikor Koszroesz Jeruzsálem felé vette az útját, a zsidók hozzá csatlakoztak -- ahányan csak Tibériásban, Galilea hegyei közt, Názáretben és a környéken laktak -- és segítettek a perzsáknak a templomok lerombolásában és a keresztények meggyilkolásában'' (Eutychii, Annales 212 c.).
A következô években Hérakliusz császár legyôzte a perzsákat, és félelmetes bosszút állt a palesztinai zsidókon. A 629--630-as év a zsidó Názáret pusztulásának évét jelentette.
Amikor a keresztesek a XI. században Názáretbe jöttek, megtalálták az Angyali Üdvözlet templomának a romjait, és rövid idô alatt új templomot emeltek a romok helyére. Ennek az alapfalait is sikerült feltárni az 1955-ös ásatásoknál. A keresztesek által épített bazilika nagyobb volt, ezért egészen magába zárta a régi templom romjait.1263-ban Bibarsz szultán lerombolta a keresztesek Angyali Üdvözlet-templomát. Ismét csak a barlang maradt látható tanú a romok alatt. A ferencesek hosszas fáradozás után 1730-ban kaptak engedélyt a törököktôl, hogy a romokból a grotta fölé új templomot építhessenek. De mindössze hat hónapot kaptak a templom építésére! Azért hat hónapot, mert akkoriban ennyi idôt kellett a mekkai zarándoklatra szánni. A nagy sietségben a régi templom romjai fölé keresztbe építették az új templomot, s az Angyali Üdvözlet barlangja lett a templom kriptája, amelyhez széles márvány lépcsô vezetett.
Ezt a ferencesek által hirtelen felépített szükségtemplomot 1954-ben lebontották, hogy helyet készítsenek egy méltó, a keresztesek bazilikájával nagyjából azonos méretűre tervezett bazilika számára, ami 1969-ben meg is épült.