2013. március 30., szombat

Getszemani kerti virrasztás

A hívek nagy sokasága vett részt a ferencesek által vezetett virrasztáson a Getszemani kertben, a Nemzetek templomában, ahol az a szikla található, amelyen Jézus vérrel verítékezett. A virrasztás részeként a Kedron völgyén át megtették azt az utat, amely Kaifás házig vezetett és ahol ma a Galli Cantu templom áll. A régi római lépcsőkön a hívek gyertyákat gyújtottak, hisz ezek a lépcsők már Jézus korábban is megvoltak, és több mint bizonyos itt vezetett Jézus útja is a főpap házához.

2013. március 28., csütörtök

A megostorozás oszlopának tisztelete

Már a 4. században említi Aegeria zarándok a megostorozás oszlopának egy darabját, amit akkor az utolsó vacsora termében őriztek. A XIV században szent Sir bazilikába került. Ma a Megjelenés kápolnájában található. A szent három napot megelőző liturgia része Nagyszerdán a tiszteletadás e szent ereklye előtt. A latin nyelvű himnusz arról énekel, hogy az oszlop Jézus szent vérében fürdött. A zarándokok ezt a szent oszlopot csókolják meg. A liturgiát P. Artemio Vittores, a szentföldi kusztos vikáriusa vezette.

2013. március 27., szerda

A Getszemanetól az üres sirig

A szent helyek élő olvasatát nyújtják annak, ami a Getszemáne kertben, a Kálvárián és a szikla sírnál történt Jézussal a mi megváltásunkra.

2013. március 23., szombat

Barack Obama Betlehemben

Barack Obama az Amerikai Egyesült államok elnöke meglátogatta a betlehemi születés bazilikát. Pierbattista Pizzaballa szentföldi kusztos azt nyilatkozta, hogy megközelíthető embernek találta az elnököt, aki az elválás pillanatában imát kért.

2013. március 20., szerda

A Szent Sírnál imádkoztak

A szentföldi küsztódia tagjai, valamint a jeruzsálemi pátriárka a Szent Sírnál imádkoztak Ferenc pápáért. A szentmisén jelen voltak a jeruzsálemi ortodox egyház képviselői, valamint Argentína nagykövete.

2013. március 8., péntek

Ima a megválasztandó pápáért

A szentföldi keresztények hittel és bizalommal imádkoznak a megválasztandó új pápáért, így támogatják a választó bíborosok felelős munkáját.. Szentmisék Jeruzsálemben, a Getszemane kertben, Betlehemben.