2013. december 17., kedd

Pásztorok mezeje

Pásztorok mezeje
„Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Lk 2,8-12
„Pásztorok tanyáztak a vidéken, ….. őrizték nyájukat” Nekik jelent meg azon az éjszakán az angyal, hirdetvén a nagy örömet…. ezt beszéli el Lukács evangélista. Habár az evangéliumi elbeszélés nem teszi lehetővé a hely pontos beazonosítását, a keresztények találtak egy helyet kb. két kilométerre Betlehemtől keletre, ahol ma Bet Sahur nevű falu fekszik, amelynek a jelentése „az őrök háza”. Szent Jeromos említi, és az „Áder tornya” nevű szentírási hellyel azonosította, ahol Jákób letelepedett Ráchel halála után.
A bizánci korban egy templomot építettek ide, amelyet a pásztorok tiszteletére szenteltek. A jeruzsálemi egyház megünnepelte Karácsony vigíliáját, és egy barlangot is tiszteltek. Volt egy kolostor is, azonban mindez nem maradt meg, csupán romokat találtak, amikor a keresztesek ide érkeztek. Évszázadokkal később, már a modern korban, Bet Sahurtól két különböző hely őrizte az ősi hagyományt. Az egyik Der er-Ruat néven ismert, amely a helyiség nyugati részén található, és mára gyakorlatilag Betlehem egyik negyedévé lett. Itt egy bizánci templom romjai találhatók. Ma egy ortodox templom található itt, valamint a katolikus plébánia. A másik hely, két kilométer távolságra, észak keletre található, Siyar el-Ghanam a neve, „ Pásztorok mezeje” Egyik oldalán, ahol sok természetes barlang található, a ferencesek a XIX században megvásároltak egy romokkal teli területet.
1951-52 között P. Virgilio Corbo vezetésével ásatásokat végeztek, átfésülve az egész területet. Kiterjedt területet ástak ki, amelyen két kolostort tártak fel, amely a IV és VIII században lakott volt. Az élet nyomai a barlangokban, a heródesi és római korra nyúlnak vissza, az ősrégi malom maradványai, amelyet a két kolostor alapja alatt találtak, kétségtelenül azt igazolják, hogy a helyiség lakott volt Jézus Betlehemben való születése idején. Egy sziklán, amely a Pásztorok mezejének romjait uralja, a Szentfőldi Kusztódia 1953 és 1954 között egy templomot épített "Gloria in excelsis Deo" néven, amely egyike Antonio Barluzzi olasz építész utolsó művének. Külső nézete, a növényzettel, tíz szögű, megdőlt falai egy nomád sátorra emlékeztetnek. Belül, középen áll az oltár: a falakon, a három apszisban evangéliumi jelenteket láthatunk: az égi jelenés, a pásztorok, amit Betlehembe tartanak és a Kisded imádása. Tíz oszlop egy hengert tart, amelyen arany mozaikban az angyaloknak a pásztorokhoz intézet szavai láthatók. A kupola a csillagos eget idézi… A fény özön arra emlékeztet, ami azokat az embereket körül vette. Egy régi hagyomány, ezt jelölte meg, amely a mennyei dicsőséget árasztó angyalok, és a nyájukat őrző egyszerű emberek találkozásának a helye volt. Talán épp ők használták ezeket a barlangokat, amelyek a mészkőbe vájtak, és amelyből több is található Betlehem dombjain. És itt, ahol a zarándokok szívesen imádkoznak, és szentmisét mutatnak be, ahol kápolnává alakították a barlangokat, talán és épp itt találtak menedéket azon az éjszaka, azok a pásztorok… Kívül, a bizánci romok szomszédságában, sok kis templom áll rendelkezésre a szabad ég alatt… ahol a zarándokok csoportja szentmisét mutathat be… különösen Karácsony éjszakáján.
Itt, a magasba emelve a szemeket, valóban nem nehéz elképzelni azt a jelenetet, amelyet szent Lukács mond el. A pásztorok mezeje a Szentföld legmegkapóbb helyeinek egyike Ugyanis a táj, a természeti környezet, a hegyekkel, olajfáival, barlangjaival nagyon élő módon közel visz ahhoz amit az evangélium elbeszél. A nap épp lenyugszik, amikor az utolsó zarándokok is eltávoznak. A pásztorok mezejére éjszaka borul. Nemsokára visszatér a sötétség, a csillagok pedig beragyogják az égboltnak azt a részét, amely azon az éjszakán az angyalok sokaságát láthatta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Egy kis türelem. Minden megjegyzést elolvasok. Kösz