2013. november 9., szombat

GetszemaniA szentföldön élő és dolgozó ferencesek internetes honlapján olvastam, hogy Jeruzsálemben restaurálták a getszemani kertben található templom mozaik homlokzatát. Ez a hír eszembe juttatta azt a tapasztalatot, amikor alkalmam volt meglátogatni ezt a szent helyet, ahol az Úr Jézus értünk vérrel verítékezett, és ahol Júdás árulása folytán elfogták és a főpapok elé hurcolták. Jeruzsálemből indulva,  a Jozafát völgyéből épp elkezdtünk kapaszkodni a meredek úton, amikor a masszív kőkerítés kapuján hirtelen jobbra tértünk. Elsőre egy körbekerített és gondozott  részt pillantottunk meg. Ezek az ősrégi olajfák Jézus korát idézik. Elődeik, ezen a helyen láthatták Jézus halálfélelmét, tanúi voltak az apostolok elpártolásának. Megrendítő ezen a helyen járni, ahol a fák és kövek valóban beszélnek. Már az első keresztények, Jézus agóniájának helyszíneként egy hatalmas sziklát jelöltek meg. Most ezen a helyen járunk. Aetheria zarándok 380-ban emlegeti, hogy itt egy "elegáns templomot látott" Sajnos az már rég a múlté, de a ma látható Nemzetek temploma, méltó utódnak bizonyul.. Ez Barluzzi tervei alapján készült egy régebbi templom romjaira épülve 1919 és 1924 között. Az első templomot még a perzsák pusztították el 614-ben. A keresztesek újjáépítették, de azt is lerombolták 1187-ben.A most látható  templom tizenkét nemzet összefogásával épült, és magfába foglalja a már említett sziklát. Az összefogás és az építő nemzeteket a templom 12 kupolája jelképezi. A homlokzaton bizánci stílusú mozaik látható, amelynek a középpontjában az Úr Jézus látható. Az idei nyár folyamán, a munkálatok miatt eltakarták a mozaik együttest. November 5-én távolították el az állványokat, és most már a munka befejeztével teljes pompájában, megújulva ragyog a templom mozaik homlokzata. A nyári hőségnek, valamint a téli esőzésnek kitett mozaikon meglátszottak az idő nyomai. Ugyanakkor az 1967-es háború is nyomot hagyott a művészi munkán. ezért szorult restaurálásra. Az aprólékos, mintegy sebészi beavatkozásnak köszönhetően, tízen nyolc hónapi munka után, most már megújulva ragyog fel a mozaik kép. A munkálatok érdekessége, hogy a szakemberek néhány arab és zsidó fiatalt tanítottak be és vontak be a kivitelezésbe. Így a munkálatok folyamán egyúttal helyi szakembereket is képeztek. Most , a fiatalok hálásak , és büszke arra, hogy részt vettek ebben a kultúra megőrzésben. " Ráadásul nem kizárólag ezek a muzulmán fiatalok az egyedüliek, akik bele kerültek a getszemáni bazilika vonzás körébe.
Az elmúlt hónapokban, egy oktatási terv keretében több mint ezer iskolás gyerek látogatott ide olyan iskolákból amelyek az Olajfák hegyének környékén működnek. Olyan iskolások, akiknek az életterében áll ez a templom, de semmit nem tudtak róla. Iskolába menet láthatták az út szélén sorakozó autóbuszokat, valamint a bazilikába be-ki áramló zarándok tömeget, de ők maguk nem jártak be a templomba. A program sikerét jelzi, hogy egyik gyerek azt kérdezte a szervezőktől, hogy majd a szüleivel is visszatérhet meglátogatni a templomot? Természetesen azt a választ kapta, hogy visszatérhet, bárki jöhet, hogy megcsodálja a munkálatokban megújult templomot.
És ha már szó esett a templom homlokzatáról, valamint a környezetéről, néhány szó a templom belsejéről. Úgy tervezték meg a templomot, hogy bent állandó félhomály van. Imádságra hangol: " Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek." Mt 26,40-41 Csendben, lehetőleg nesztelenül jártuk körbe a templomot. Fémből készült, töviskorona keríti körbe az agónia szikláját. Itt hosszasan álldogál mindenki. Értem -is - hullott itt Jézus vér, megannyi könnycseppként áztatva a sziklát.
Azok számára, akik csak az interneten, virtuálisan tudják meglátogatni a bazilikát egy honlap áll a rendelkezésre, ahol részletesen megtekinthető  a templom minden kis részlete.Befejezésül, felidézve újra a zarándoklat személyes élményeit és tapasztalatát, eszembe jut, hogy a templomból kijövet a jeruzsálemi falra vetődik a tekintet. Kivehető közelségben látható az Arany kapu, és az eléje oda helyezett sírok. A templom oldalánál gondozott kert emelkedik, tökéletesen idézve az Olajfák hegye hangulatát. lelkileg és fizikailag is felüdítő volt itt elidőzni, mielőtt folytattuk az utunkat az olajfák hegyének meredeken kanyargó útján. A hegy ugyanis 60 méterrel emelkedik a Templom-hegy fölé, és 809 méter magas.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Egy kis türelem. Minden megjegyzést elolvasok. Kösz